• Digitale Strategie

  Digitalisering van zorg maakt het mogelijk invulling te geven aan de strategische doelstellingen van uw organisatie en zorgprocessen daadwerkelijk te innoveren.

  Lees meer
 • EPD

  Met een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) hebben zorginstellingen een krachtig instrument in handen voor registratie, procesondersteuning, innovatie en efficiencyverbetering.

  Lees meer
 • VIPP

  Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) is een subsidieregeling en implementatieprogramma die ervoor moet zorgen dat zorginstellingen en huisartsen op een gestandaardiseerde en veilige manier medische

  Lees meer
 • Data & Analytics Maturity Scan

  Data en inzichten uit data worden voor de zorg steeds belangrijker om beslissingen te onderbouwen en krijgen een cruciale rol in het zorgproces (data-gedreven zorg).

  Lees meer
 • Gegevensuitwisseling

  “Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren.

  Lees meer
 • Beeldmanagement

  Uw ziekenhuis of instelling heeft ongetwijfeld uw medische beeldsystemen gedigitaliseerd en een modern EPD geïmplementeerd. Maar is het u ook al gelukt om die systemen goed met elkaar te integreren?

  Lees meer