• Digitale Strategie

  Digitalisering van zorg maakt het mogelijk invulling te geven aan de strategische doelstellingen van uw organisatie en zorgprocessen daadwerkelijk te innoveren.

  Lees meer
 • EPD

  Met een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) hebben zorginstellingen een krachtig instrument in handen voor registratie, procesondersteuning, innovatie en efficiencyverbetering.

  Lees meer
 • Gegevensuitwisseling

  “Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren.

  Lees meer
 • Data & Analytics

  Met het gebruik van een elektronisch patiënten- of cliëntendossier neemt de hoeveelheid zorggerelateerde gegevens fors toe.

  Lees meer
 • Laboratoriuminformatisering

  De wereld van ICT en automatisering van medische laboratoria wordt op dit moment flink opgeschud.

  Lees meer
 • Robotic Process Automation

  Zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, kennen vaak wel honderden systemen. Deze systemen zijn enerzijds voor het primaire (zorg)proces, maar anderzijds zijn veel van de systemen gericht op de algehele bedrijfsvoering van de organisatie.

  Lees meer