• Digitale Strategie

  Digitalisering van zorg maakt het mogelijk invulling te geven aan de strategische doelstellingen van uw organisatie en zorgprocessen daadwerkelijk te innoveren.

  Lees meer
 • EPD

  Met een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) hebben zorginstellingen een krachtig instrument in handen voor registratie, procesondersteuning, innovatie en efficiencyverbetering.

  Lees meer
 • Gegevensuitwisseling

  “Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren.

  Lees meer
 • Data & Analytics Maturity Scan

  Data en inzichten uit data worden voor de zorg steeds belangrijker om beslissingen te onderbouwen en krijgen een cruciale rol in het zorgproces (data-gedreven zorg).

  Lees meer
 • VIPP

  Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) is een subsidieregeling en implementatieprogramma die ervoor moet zorgen dat zorginstellingen en huisartsen op een gestandaardiseerde en veilige manier medische

  Lees meer
 • Robotic Process Automation

  Zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, kennen vaak wel honderden systemen. Deze systemen zijn enerzijds voor het primaire (zorg)proces, maar anderzijds zijn veel van de systemen gericht op de algehele bedrijfsvoering van de organisatie.

  Lees meer