U bent hier

Advies inrichting van de ICT beheerorganisatie

Medlon medische diagnostiek

Medlon heeft een uitgebreid applicatielandschap voor de ondersteuning van primaire en ondersteunende processen. Het beheer van werkplekken en de centrale ICT-infrastructuur is uitbesteed aan een externe dienstverlener. Het functionele beheer van de door Medlon gebruikte informatiesystemen wordt uitgevoerd door een zevental eigen applicatiebeheerders.

Medlon had behoefte aan een helder advies met betrekking tot de inrichting van de ICT beheerorganisatie, zodanig dat deze nu en in de toekomst in staat is om het applicatielandschap van Medlon adequaat te beheren. Het was hierbij de wens om de huidige beheerorganisatie te transformeren naar een klantgerichte, proactieve eenheid. De adviseur van D&A heeft hiertoe een blauwdruk opgesteld voor de functionele beheerorganisatie inclusief een aantal adviezen voor de te realiseren transformatie.