U bent hier

Albert Schweitzer Ziekenhuis door D&A begeleid met Quality Assurance en het inrichten beheer EPD programma

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Naast de rollen van implementatiemanager en programmacoördinator voor de implementatie van HiX, heeft D&A pragmatisch invulling gegeven aan de Quality Assurance voor het programma. Op basis van de beproefde EPD-risicokaart van D&A is er een tweemaandelijkse integrale risicoscan uitgevoerd met de volgende aandachtsgebieden:

  • Realisatie van de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie; 
  • bewaking van de kwaliteit van het proces, communicatie, gebruikersacceptatie en verandermanagement;
  • bewaking van de kwaliteit van de door het programma op te leveren producten;
  • borging van de programmaresultaten, waaronder de inrichting van de beheerorganisatie.

Ook is door D&A, een maand voor ingebruikname, een livegang readiness scan uitgevoerd op basis van een uitgebreide checklist die samen met het programmateam is doorgenomen.

Tenslotte heeft D&A het Albert Schweitzer ziekenhuis geadviseerd over het inrichten van de HiX beheerorganisatie. Denk hierbij aan activiteiten als klankborden en adviseren over de impact op beheer, de organisatie van het HiX beheerteam, inrichting van beheerprocessen en het faciliteren van verandersessies voor beheerders