U bent hier

Begeleiden selectietraject en implementatie EPD

Revalidatiecentrum Revant

Revalidatiecentrum Revant (Breda) slaat een nieuwe weg in op het gebied van zorg-ICT. Ze stappen over op het EPD HiX van Chipsoft. D&A begeleidde de organisatie bij hun selectie- en implementatietraject.

Belang van de revalidant
Albert-Jan Mante, voorzitter van de Raad van Bestuur van Revalidatiecentrum Revant, geeft aan dat hij - in het belang van de revalidant - het interdisciplinair werken wil ondersteunen met een EPD. “Het tijdig kunnen beschikken over gegevens van de revalidant ondersteunt een goed verlopend revalidatieproces. Een EPD gaat ons helpen bij de onderlinge communicatie en bij de informatievoorziening naar de revalidant”

Ook de uitgebreide ondersteuning om samen te werken met ketenpartners is een belangrijke reden om over te stappen op een nieuw systeem.

Onafhankelijke expertise
Revant werd bij het selectietraject voor een nieuw EPD begeleid door de D&A group, een onafhankelijke partij met uitgebreide expertise op dit gebied. De organisatie heeft samen met Revalidatie Friesland bedongen dat een aantal revalidatie-specifieke ontwikkelingen in HiX gebouwd gaan worden. Tevens heeft D&A het implementatietraject begeleid.

Lees meer op de website van Revalidatiecentrum Revant.