U bent hier

Begeleiding selectie en implementatie regionale uitwisseling beelden

4 ziekenhuizen regio Zuidoost Brabant

D&A begeleidt vier ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant (St. Anna Zorggroep, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum) bij de selectie en implementatie van een oplossing voor regionale beeldenuitwisseling. De zorg voor patiënten wordt met deze digitale uitwisseling van alle radiologische onderzoeken verder geoptimaliseerd.

Op basis van een grondige inventarisatie en selectie is het IHE-XDS platform gekozen van Forcare als een generieke oplossing om digitaal beelden en documenten uit te wisselen. De techniek die de vier ziekenhuizen inzetten voor het uitwisselen van de beelden is ook geschikt om in een later stadium aan te sluiten bij eventuele landelijke netwerken. Bij de ontwikkeling van het systeem zijn het goed vastleggen van de patiënttoestemming en het voldoen aan (privacy) wet- en regelgeving belangrijke onderwerpen.

Kritische succesfactor in de realisatie is het voortdurend sturen op werkbare en strikte procesafspraken tussen zorgverleners en instellingen. Alleen zo borgen de deelnemers dat de eindoplossing voldoet aan ieders wensen en specificaties. Daarom is gekozen om te werken met een implementatie op basis van use cases. Een use case is een beschrijving van een specifieke patiëntenstroom, waarin wordt beschreven hoe zorgprofessionals het XDS systeem gebruiken om beelden, verslagen en patiënttoestemming uit te wisselen.