U bent hier

Betere, snellere zorg door digitaal netwerk Zuidoost Brabantse ziekenhuizen

GUTZ

De vier Zuidoost-Brabantse ziekenhuizen - St. Anna Zorggroep, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum - hebben een digitaal netwerk tussen de ziekenhuizen gecreëerd om veilig en snel medische informatie uit te wisselen. Het gaat nu nog om beelden zoals MRI-scans en röntgenfoto’s, maar straks ook andere gegevens zoals labuitslagen. De zorg voor patiënten wordt met dit netwerk sterk verbeterd.

Door de informatie-uitwisseling kan een ander ziekenhuis veilig en in een mum van tijd over informatie van een patiënt beschikken, waardoor onderzoeken niet meer in een ander ziekenhuis overgedaan hoeven te worden. Als een patiënt bijvoorbeeld op de eerste hulp van een van de ziekenhuizen een CT-scan krijgt en blijkt een acuut herseninfarct te hebben, dan moet de patiënt snel voor behandeling naar een gespecialiseerd ziekenhuis in de regio, in dit geval het Catharina Ziekenhuis. Dankzij de digitale uitwisseling zijn de gegevens van de patiënt al ter plaatse, voordat de patiënt arriveert.

Steeds vaker vindt een behandeling van een patiënt met een complexe zorgvraag, zoals oncologie, in meerdere ziekenhuizen plaats. Hiervoor zijn tussen de vier ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant oncologische multidisciplinaire overleggen georganiseerd. Na toestemming van de patiënt beschikken de betrokken specialisten over de medische gegevens van de patiënt uit een van de aangesloten ziekenhuizen. In specifieke gevallen is er overleg met het Maastricht UMC+. Vandaar dat dit ziekenhuis ook is aangesloten op het digitale netwerk.

De techniek die de vier ziekenhuizen inzetten voor het uitwisselen van informatie, is ook geschikt om in een later stadium aan te sluiten bij andere regionale netwerken. Bij de ontwikkeling van het systeem is er rekening mee gehouden dat de privacy van patiënten strikt is gewaarborgd en de uitwisseling veilig en volgens de standaarden plaatsvindt.

D&A heeft de ziekenhuizen Zuidoost-Brabant sinds medio 2015 begeleid bij de realisatie van de XDS-infrastructuur voor medische informatie-uitwisseling tussen de ziekenhuizen (toen nog BUZZ). In 2016 is er door D&A als kwartiermaker vorm gegeven aan een plan en organisatie voor instandhouding en doorontwikkeling, welke doorgaat onder de naam GUTZ (Gegevensuitwisseling Tussen Ziekenhuizen). Momenteel fungeert D&A als interim manager voor dit bijzondere regionale samenwerkingsinitiatief. Intussen zijn nieuwe projecten in voorbereiding, groeit het enthousiasme en gebruik, en komen er steeds meer ‘use cases’ bij.