U bent hier

D&A begeleidt een unieke samenwerking voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders

GUTZ

De vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant (St. Anna Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum) kunnen voortaan medische informatie van patiënten, zoals röntgenfoto's of MRI-scans, digitaal uitwisselen. Voor de patiënt levert dat het voordeel op dat onderzoeken niet opnieuw moeten worden gedaan als ze van het ene ziekenhuis naar het andere moeten voor behandeling. Voorwaarde voor verzending van gegevens is wel dat de betrokken patiënt daar toestemming voor geeft. De vier ziekenhuizen garanderen dat de uitwisseling van gegevens veilig verloopt en dat de privacy van patiënten is gewaarborgd.

De vier ziekenhuizen werken nauw samen, onder meer op gebied van oncologie en hartfalen. Dat betekent dat patiënten ook vaker voor een ingreep van het ene naar het andere ziekenhuis gaan.
Blijkt bijvoorbeeld dat iemand die zich bij de spoedpost van het Elkerliek meldt met klachten en een herseninfarct heeft gehad, dan gaat die patiënt naar het Catharina voor behandeling. De hersenscan van deze patiënt en andere medische gegevens zijn dan al bij het Catharina voordat de patiënt zelf daar arriveert.

Ook kunnen de digitale beelden worden gebruikt bij de zogenaamde multidisciplinaire overleggen. Daarbij overleggen artsen van de vier ziekenhuizen via beeldverbindingen over de voortgang van de behandeling van patiënten met ernstige aandoeningen, zoals vormen van kanker. Het academisch ziekenhuis Maastricht UMC+ is ook op het netwerk aangesloten, omdat de hooggespecialiseerde artsen van deze instelling worden gevraagd om in specifieke gevallen advies te geven.

Om dit te kunnen faciliteren hebben de vier ziekenhuizen gezamenlijk een XDS-infrastructuur voor medische informatie-uitwisseling geïmplementeerd. Over deze ‘digitale (XDS) snelweg’ kan op veilige wijze informatie over patiënten worden uitgewisseld, zoals nu al beelden en verslagen. In de komende tijd worden aan het GUTZ-netwerk meer functies toegevoegd. Zo kunnen straks ook correspondentie en gegevens van laboratoriumuitslagen, bijvoorbeeld van bloedonderzoek, digitaal uitgewisseld worden.

D&A is vanaf het begin betrokken bij het opstellen van het programma van eisen, de selectie van de technische oplossing en contractvorming met de leverancier. Vervolgens heeft D&A de ziekenhuizen begeleid bij het inrichten en aansturen van het project. Zo is er een technische XDS-infrastructuur gerealiseerd inclusief koppelingen met de PACS-systemen voor ontsluiting van medische beelden, een brug met het MUMC voor optimale facilitering van Oncozon en een webportaal bij het Catharina Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum voor het beveiligd uploaden van beelden. Vanzelfsprekend hebben we gezorgd voor de borging van alle veiligheids- en privacy aspecten, waaronder inrichting van de opt-in procedure.

We hebben gewerkt aan diverse patiëntcasussen waarvoor gegevensuitwisseling aantoonbare meerwaarde heeft:

  • Terugplaatsingen van pasgeborenen van MMC naar het eigen ziekenhuis;
  • MRI-scan kinderen onder Sedatie met MMC als uitvoerder;
  • Diverse oncologische regionale MDO’s (collateraal carcinoom, Upper GI, ROGY);
  • Melanoombespreking van MMC (expertisecentrum regio) met MUMC;
  • Beelden voor Radiotherapie CZE;
  • Intra Arteriële Trombectomie in CZE van patiënten met acuut herseninfarct.

Het project is intussen afgerond en overgedragen aan de nieuwe regionale samenwerkingsorganisatie GUTZ (Gegevens Uitwisseling Tussen Zorgaanbieders). D&A heeft de voorbereiding en inrichting georganiseerd van de gebruikers- en beheerorganisatie die zorgt voor instandhouding en doorontwikkeling. Activiteiten betroffen het opstellen van het plan en de inrichting van de gebruikers- en beheerorganisatie. De nadruk ligt daarbij op processen, doelstellingen en governance. D&A heeft op interim basis de aansturing van GUTZ als Manager Regionale Informatievoorziening mogen verzorgen. Op regionaal niveau hebben wij zo de doorontwikkeling aangestuurd met name gericht op het implementeren van nieuwe use cases, het aanhaken van zorgprofessionals en (supra-)regionale afstemming.