U bent hier

De uitdagingen van een multi-locatie Laboratorium Informatie Systeem

OLVG Lab BV

In de afgelopen jaren is er door het OLVG Lab met projectleiding van D&A een geïntegreerd multi-locatie Laboratorium Informatie Systeem ingericht met verbinding naar de EPD’s van de ziekenhuizen die van de laboratoriumdiensten gebruik maken. Daarnaast heeft D&A medical group ondersteund bij de uitrol van het Laboratorium Informatie Systeem GLIMS op verschillende klinisch chemische laboratorium-locaties in Amsterdam.

Onze ondersteuning is eigenlijk begonnen als projectleiding bij het EPOS programma. Dit programma betrof de implementatie van EPIC in OLVG Oost en West. Jan Kees Dielhof was als ervaren projectleider van D&A o.a. verantwoordelijk voor de elektronische ordercommunicatie tussen EPIC en GLIMS voor het Hematologisch Klinisch Chemisch Laboratorium (HKCL) en het Medisch Microbiologisch Laboratorium (MMI).

Het vervangen en harmoniseren van het LIS bij OLVG Oost & West, en het aansluiten van de laboratoria in Slotervaart was een uitdagend project. Het op tijd en binnen budget live brengen van GLIMS kent namelijk een sterke veranderkundige component. Zo vraagt het implementeren van nieuwe werkprocessen om het meenemen en optimaal informeren van medewerkers. Ook een juiste timing van kwalitatief goede opleidingen levert een belangrijke bijdrage.

Naast de menselijke en procesmatige kanten van het project en het organiseren van een goede samenwerking met de leverancier MIPS, is er vanzelfsprekend ook een stevige technische exercitie te volbrengen. Een correcte en veilige gegevensuitwisseling tussen de partners en de kernsystemen, zoals het EPD, vraagt om veel aandacht voor koppelingen.
De informatie moet vanuit het oude Laboratorium Informatie Systeem foutloos over naar het nieuwe GLIMS door een soepele conversie. En zowel functionaliteiten als techniek moeten uitgebreid getest worden voordat het nieuwe systeem op meerdere locaties in gebruik kan worden genomen. Belangrijk hierbij zijn de vastlegging en rapportages van de verschillende testen, die bij de ISO-accreditatie beschikbaar moeten zijn.