U bent hier

De VIPP expertise en ervaring van D&A op een rij

Diversen

Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van zorg verbetert als een patiënt actief deelneemt in zijn/haar zorgproces. Patiënten zullen steeds meer een participerende partner worden voor zorgprofessionals en het ziekenhuis.

VIPP geeft een stevige impuls om patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Een patiënt heeft zo meer regie in het eigen zorgproces. Sinds de start van het VIPP-programma is D&A als adviseur van de NVZ betrokken bij het vorm geven van de inhoud, bekostigingsstructuur, audithandboek en nulmetingen voor de VIPP subsidieregeling.
Ook heeft D&A, voor de Versnellingsprojecten Registratie aan de Bron, diverse pilotprojecten met Zorginformatiebouwstenen en de Basisgegevensset Zorg begeleid en aangestuurd, zie https://dnagroup.nl/case/projectleiding-pilots-versnellingsprojecten-reg....

Het actuele track record van D&A inzake de VIPP-regeling bestaat uit de volgende opdrachten:

  • Ontwerp en toetsing van de modelprocedures voor de doelstellingen van de VIPP medicatie modules B1 en B2 voor de NVZ.
  • Ontwerp en toetsing van de modelprocedures voor patiëntentoegang tot medische gegevens voor de NVZ.
  • Inventarisatie van de status van apotheeksystemen/apotheekleveranciers ten opzichte van de VIPP doelstellingen voor de NVZ.
  • E-health strategie en roadmap voor een ziekenhuis met HiX als EPD.
  • Fit-gap analyses A1, A2, A3 en B1, B2, inclusief impactanalyse en plan van aanpak voor vier ziekenhuizen met Epic en drie ziekenhuizen met HiX.
  • Implementatiebegeleiding realisatie VIPP-doelstellingen voor een ziekenhuis met HiX.
  • Recent zijn wij ook gestart voor GGZ Nederland met @PATIENTconnect, het VIPP-programma voor ggz-instellingen, zie https://dnagroup.nl/nieuws/da-ondersteunt-ggz-nederland-met-vipp

D&A kan adviseren wat er concreet moet gebeuren om de VIPP-doelstellingen te realiseren en wat de hiermee gepaard gaande kosten zijn. Ook hebben we alles in huis om uw organisatie te begeleiden bij de daadwerkelijke implementatie.