U bent hier

Elkerliek Ziekenhuis naar volgende fase HiX

Elkerliek Ziekenhuis

Na de begeleiding door D&A van de strategie-, selectie- en implementatiefase is het Elkerliek ziekenhuis sinds november 2015 operationeel met HiX als EPD. Dit was een omvangrijke ziekenhuisbrede livegang waarbij een groot deel van de beschikbare HiX functionaliteit in gebruik is genomen.

Vervolgens is het Elkerliek aan de slag gegaan met HiX fase 2. Dit richt zich onder meer op de optimalisatie van de beschikbare HiX-functionaliteit, de implementatie van enkele specifieke toepassingen / modules, implementatie van het patiëntportaal en de implementatie van het zorgverlenersportaal.

D&A was als projectleider Zorgportaal primair verantwoordelijk voor de implementatie van online afspraken en het inzien van persoonlijke medische gegevens door patiënten.

De functionaliteiten van het patiëntenportaal zijn met verschillende doelgroepen besproken in patiëntenpanels. Diverse patiëntengroepen, zoals jonge moeders, vitale ouderen en een algemene groep uit de regio, koppelen zo hun mening terug over het uiterlijk van het portaal, de nieuwe functionaliteiten en de communicatiemiddelen.