U bent hier

Elkerliek Ziekenhuis professionaliseert ziekenhuisbrede informatievoorziening

Elkerliek Ziekenhuis

Van tientallen verschillende applicaties is het Elkerliek Ziekenhuis (Helmond/Deurne) eind 2015 overgestapt op één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (HiX). Dit nieuwe EPD maakt patiëntinformatie op elk moment inzichtelijk voor iedere bevoegde behandelaar, ondersteunt de workflow op de afdelingen en biedt zorgprofessionals rolgerichte ondersteuning. D&A heeft het EPD programma langdurig begeleid, van strategievorming tot een half jaar na livegang van HiX.

Na de livegang heeft D&A het Elkerliek ondersteund bij het inrichten van het functioneel beheer van HiX. D&A heeft het ziekenhuis als adviseur en sparring partner begeleid bij het vormgeven van de organisatie en de beheerprocessen. In lijn met de ambitie om uiteindelijk te komen tot integrale informatievoorziening, is deze eerste stap naar een professionele HiX-beheerorganisatie tevens de voorbereiding op een nieuwe organisatie voor proces- en informatiemanagement. Deze moet gaan zorgen voor meer efficiëntie in beheer en benutting van de ziekenhuisbrede informatievoorziening, kwaliteitsverhoging van de informatievoorziening evenals uniformiteit en efficiëntie in beheerprocessen.

D&A heeft als adviseur, kwartiermaker en interim manager een stevige bijdrage geleverd aan het plan en de voorbereidende activiteiten voor de nieuw in te richten sector Proces- en Informatiemanagement (PIM). Deze sector gaat invulling geven aan de organisatie van een modern en ziekenhuisbrede aanpak voor informatievoorziening binnen het Elkerliek op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau, waardoor er binnen de organisatie meer regie komt op informatievoorziening.

De sector PIM is verantwoordelijk voor:

  • Het opstellen en uitdragen van informatiestrategie, informatiebeleid en informatieplanning;
  • Het realiseren van een integraal beheerde en centraal gemanagede informatiearchitectuur en applicatielandschap leidend tot een verhoogde patiëntveiligheid, efficiëntie en doelmatigheid;
  • Advisering op het gebied van (her)inrichting van informatievoorziening en procesvoering en het gebruik van de informatievoorziening;
  • Regisseren en coördineren van projecten op het gebied van informatievoorziening;
  • Het functioneel beheer van de informatievoorziening.

Als D&A zijn we trots dat we bij dit ambitieuze ziekenhuis vanaf de start hebben kunnen helpen met de inrichting van een state-of-the-art organisatie voor Proces en Informatiemanagement. Na een gedegen voorbereiding is de implementatie intussen van start.