U bent hier

GGzE kan gemotiveerd aan de slag met data & analytics

GGZ Eindhoven

“[-] De D&A data & analytics maturity scan heeft ons een helder inzicht gegeven in hoe wij kunnen groeien op data & analytics gebied. Nog belangrijker voor mij is echter dat D&A door haar aanpak er voor heeft gezorgd dat er echt enthousiasme is ontstaan om de mogelijkheden van data & analytics voor onze organisatie multi-disciplinair aan te pakken!”

 Mark van Geffen, ICT Manager bij GGzE is bijzonder tevreden over de belangrijke stap voorwaarts die zijn organisatie heeft gemaakt met de uitvoering  van de data & analytics maturity scan door D&A in het voorjaar van 2020. De aanleiding voor de scan ligt besloten in het meerjarenbeleidsplan van de instelling: 

“[-] In de komende jaren gaan we door met de ontwikkelingen op het gebied van eHealth, mogelijkheden om informatie te delen in het netwerk en zorg op afstand op maat inzetten aan de hand van voorspellende factoren aan de hand van onder andere geavanceerde data-analyses.”

De uitkomst van de scan geeft handvatten om de ambities ook daadwerkelijk te realiseren. De vraag lag voor in hoeverre de GGzE organisatie als geheel, dus óók de zorgverleners, klaar is voor het werkelijk en structureel toepassen van de nieuwe mogelijkheden in het primaire zorgproces. De data & analytics maturity scan heeft GGzE precies dat inzicht gegeven. Om data & analytics duurzaam in te zetten is het nodig te werken aan het “data bewustzijn” van de organisatie en het transparant inrichten van data management processen.  

De uitkomsten van de scan zijn vertaald in een concrete roadmap. Deze toont GGzE op welke gebieden rond data & analytics men kan groeien, in welk tempo en in welke volgorde. En minstens zo belangrijk: de medewerkers zijn nu bekend met het onderwerp en willen er gemotiveerd mee aan de slag.

Wilt u weten wat onze Data & Analytics maturity scan voor u kan betekenen? Klik hier. Of neem contact op met Harm Arnoldussen via 06 53 85 61.