U bent hier

Heldere koers in sterk bewegend beeldmanagement bij Amphia

Amphia

Bij Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht. Dat geldt voor zowel de patiënten als de (zorg)professionals. Daar zijn moderne hulpmiddelen voor nodig. Zo ook moderne systemen waarmee diverse medische beelden gemaakt en gebruikt kunnen worden. Integratie met het elektronische patiënten dossier is een belangrijk voorwaarde. Het gebruik van beeldendiagnostiek neemt snel toe in de zorg. Daar komt nog bij dat er een groeiende behoefte bestaat om deze beelden ook met andere zorgverleners buiten het ziekenhuis op een gecontroleerde manier te delen.

Om al deze ontwikkelingen bij te houden heeft Amphia aan D&A gevraagd de juiste blauwdruk voor beeldmanagement te ontwikkelen. Een roadmap voor de inrichting van beeldmanagement voor de komende jaren. Niet alleen voor het interne beeldmanagement maar ook voor de uitwisseling met externe partijen.

D&A heeft eerst de huidige situatie in kaart gebracht en vervolgens met de stakeholders van Amphia de ambities voor beeldmanagement geformuleerd. Daarna hebben de experts van D&A op basis van best practices en de ambities diverse scenario’s voor een blauwdruk opgesteld. Samen met Amphia inhoudsdeskundigen is gekozen voor een definitieve blauwdruk. D&A heeft ook een roadmap opgesteld hoe deze blauwdruk praktisch bereikt kan worden voor zowel het interne beeldmanagement als voor de externe informatie-uitwisseling.