U bent hier

Het OK proces verbeteren met process mining in het Haga Ziekenhuis

Haga Ziekenhuis

Wat is de waarde van Process Mining?
Process Mining is een methode waarbij met behulp van software bedrijfsprocessen visueel worden gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van logdata uit bijvoorbeeld het EPD. Ieder systeem, zolang er maar gelogd wordt met een tijdsstempel, is bruikbaar.
Aan de hand van animaties wordt inzichtelijk gemaakt hoe het echte verloop van het gemonitorde proces is. De opname laat chronologisch zien waar bottlenecks zitten en wachttijden oplopen. Ook toont process mining waar een inefficiënte work-around is ingevoerd waardoor de kans op fouten of uitval vergroot wordt. In een aantal gevallen wordt duidelijk waar een stroom in een eindeloze loop terecht is gekomen.
Daarnaast kan het model gebruikt worden om voorspellingen te doen, zodat het mogelijk is om voorgenomen verbetervoorstellen door te meten op hun effect. Proces Mining is daardoor een belangrijk hulpmiddel om processen efficiënter en doelmatiger in te richten. Hierdoor is het een krachtig communicatiemiddel in procesverbeteringstrajecten.

Het integrale OK-proces
In het Haga Ziekenhuis heeft D&A ondersteund bij het analyseren van de bedrijfsprocessen op de operatiekamercomplexen. We hebben gekozen om process mining vanuit het integrale OK-proces te benaderen: beginnend bij de OK-aanvraag tijdens een poliklinisch consult tot en met het ontslag na OK.

Verbeterpotentieel en resultaten
Dit resulteerde in diverse verbetervoorstellen voor het gehele proces rond de aanmelding en planning van ingrepen op de operatiekamers van het Haga ziekenhuis. De real-time procesplaten stelden het management in staat om gerichter in gesprek te gaan met de snijdend specialisten en de planners over de knelpunten en work-arounds. Dit leidde tot een beter gebruik van de operatiekamercapaciteit en tot een forse besparing.