U bent hier

Implementatie HiX

Bravis

D&A is na een reeds uitgevoerde pakketselectie ingestapt om de implementatie van HiX bij Ziekenhuis Lievensberg en Franciscus Ziekenhuis (nu: Bravis) voor te bereiden. Tijdens deze implementatievoorbereidingsfase heeft D&A een fit gap analyse uitgevoerd waarbij de door de leverancier aangeboden oplossingen zijn getoetst aan de behoefte van beide ziekenhuizen. Hierbij waren de huidige operationele functionaliteit en de gewenste harmonisatievoordelen richtinggevend. Vervolgens heeft D&A een advies uitgebracht over de op te lossen ‘gaps’. D&A is in de rol van programmamanager ook verantwoordelijk geweest voor de volledige uitvoering van het implementatieprogramma.