U bent hier

Implementeren één systeem zorgdomotica

's Heeren Loo

’s Heeren Loo zorggroep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking met behandeling, woon- & werkmogelijkheden, dagbesteding en vrije tijd. ’s Heeren Loo is in 2014 gestart met het contracteren en implementeren van één systeem voor zorgdomotica om zo de domoticasystemen in alle 15 regio’s up-to-date te brengen. Inmiddels wordt in alle regio’s met het nieuwe systeem gewerkt en worden nu nog 1400 smartphones met persoons/medewerker-alarmering uitgerold.

Margon Tuinstra, thans programmamanager bij D&A, voert voor ’s Heeren Loo het programmamanagement van dit grootschalige vernieuwingstraject. In eerste instantie hielp zij ’s Heeren Loo bij het opstellen van de visie op zorgdomotica en de bijbehorende projectstartarchitectuur. Hierna was zij verantwoordelijk voor de inkoop van het best passende domoticasysteem voor de organisatie middels Best Value Procurement. Vervolgens heeft Margon in haar rol van programmamanager de implementatie van het nieuwe zorgdomoticasysteem aangestuurd. Na de implementatie heeft Margon er voor gezorgd dat ook het beheer van de systemen goed is ingericht.

Door één goed geïmplementeerd en afgestemd domoticasysteem te gebruiken kan ’s Heeren Loo meer rust en veiligheid bieden aan de cliënt. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven van de cliënt verhoogd. Waar nodig wordt de zorg en begeleiding van cliënten aangevuld met bijvoorbeeld spreek-/luistersystemen, alarmknoppen, camerasystemen en epilepsiemelders. Met de introductie van persoonsalarmering kan een collega altijd snel worden opgeroepen.

’s Heeren Loo hierover op haar website: “Zorg is mensenwerk en dat moet het ook blijven. Maar technische hulpmiddelen kunnen de zorg veiliger en prettiger maken. Bij alle zorgdomotica toepassingen wordt altijd gekeken of het waarde toevoegt in de zorg en ondersteuning van de cliënt. Daarom worden afspraken altijd samen met de cliënt en zijn of haar familie gemaakt en vastgelegd in het Elektronisch Cliënten Dossier.”
Zie ook http://www.sheerenloo.nl/meer-weten-over-zorg/zorgthemas/zorgdomotica