U bent hier

Juiste route voor een Centraal Medisch Beeldarchief bij HMC

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum is voortdurend op zoek naar manieren om de zorg nog beter te maken. HMC levert zorg dichtbij en zoals de patiënt het wil. Daar zijn moderne systemen voor nodig. Zo ook een modern beeldmanagementsysteem, volledig geïntegreerd met het elektronisch patiëntendossier, beheersbaar en met heldere functionaliteit.

De wereld van medisch beeldmanagement is volop in beweging. Het gebruik van beelden neemt sterk toe in de zorg en nieuwe technologieën komen steeds sneller beschikbaar. Het HMC heeft daarom behoefte aan consolidatie en het gebruik van een Centraal Medisch Beeldarchief, voortbordurend op reeds gedane investeringen. Maar is dat wel verstandig? Voldoet deze route van uitbreiding en vernieuwing van bestaande systemen wel aan de behoefte en de strategie?

Nadat D&A in het verleden het HMC al geholpen heeft met de PACS harmonisatie als gevolg van de ziekenhuisfusie heeft HMC nu D&A gevraagd om te begeleiden bij de keuze voor een Enterprise PACS. Conform de ICT Roadmap van het ziekenhuis is een leverancier van Enterprise PACS reeds geselecteerd. Onder leiding van D&A en in samenwerking met inhoudelijk deskundigen van het HMC is er een Proof of Concept uitgevoerd om de propositie van de (beoogde) leverancier te toetsen. Hierna heeft D&A de commissie I&A geadviseerd over de uitkomsten van de toetsing en een route uitgestippeld voor de vernieuwing.