U bent hier

Ondersteuning implementatie rooster- en planningssysteem

Land van Horne

In 2015 heeft Stichting Land van Horne, een VVT organisatie in Weert en omgeving, na een selectietraject de eerste onderdelen van een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD) van Nedap geïmplementeerd. Deze onderdelen waren zorg- en financiële administratie, het ECD intramuraal en de planningsmodule extramuraal.
Hierna is in 2016 doorgegaan (fase 2) met de modules ECD extramuraal, het cliëntenportaal en de roostermodule. Het totale implementatieproject wordt uitgevoerd onder de naam MOVE.

D&A ondersteunt momenteel de werkgroep die als taak heeft om de roostermodule te implementeren. Het flexroosteren wordt hierbij deels ingericht, namelijk voor de langdurige flex. Ook het controleren en accorderen van de eigen uren door de medewerkers in het medewerkersportaal is een belangrijk onderdeel. De ondersteuning voor kortdurende flex en het zelfroosteren (wat bijdraagt aan het strategisch beleidsplan van de organisatie) staat voor 2017 op de agenda.
De implementatie van de roostermodule heeft directe raakvlakken met de verloning en de verlofregistratie van de medewerkers, wat speciale aandacht vergt bij de implementatie.
Inmiddels zijn alle medewerkers opgeleid en is de organisatie klaar om in productie te gaan met de nieuwe roostermodule.