U bent hier

Ontwikkeling ICT Roadmap en selectiebegeleiding ECD

Severinus

Severinus is de zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen van jong tot oud met een verstandelijke of meervoudige beperking. Severinus biedt een levensloopgerichte en passende leef- en werkomgeving en vele vormen van thuisondersteuning en ambulante begeleiding. D&A heeft een roadmap en business case ontwikkeld voor de selectie en implementatie van een ECD voor Severinus. Hiermee is duidelijk geworden wat de aandachtspunten en benodigdheden voor beide fasen zijn. Tevens is D&A gevraagd om als inhoudelijke sparringpartner en adviseur te fungeren voor de stuurgroep en de programmamanager. D&A heeft het selectietraject ECD begeleid inclusief de onderhandeling en heeft een belangrijke aanzet gegeven tot de implementatiefase door stappenplan en tijdsplanning op te leveren om van de beginsituatie tot een succesvolle afronding te komen.