U bent hier

Projectleiding pilots 'Versnellingsprojecten Registratie aan de Bron'

NFU, NVZ en Nictiz

Het programma Registratie aan de Bron van de NFU, NVZ en Nictiz is gestart vanuit de behoefte om de registratie en het hergebruik van patiëntgegevens structureel te verbeteren. Het programma omvat meerdere projecten die de weg bereiden voor het werken volgens de principes van Registratie aan de Bron waarbij zorginformatie tijdens het zorgproces eenduidig wordt vastgelegd, voor meervoudig gebruik. Dat vastleggen gebeurt aan de hand van zorginformatiebouwstenen die ontwikkeld zijn op basis van internationale standaarden.

Voor de ‘Versnellingsprojecten Registratie aan de Bron’ is D&A door NFU, NVZ en Nictiz gevraagd diverse pilotprojecten te begeleiden en aan te sturen. Deze pilotprojecten moeten de implementatie van Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) versnellen door aan te tonen dat hergebruik van zorginformatie aantoonbare meerwaarde biedt in zorgprocessen en toepasbaar is voor hergebruik, onder andere voor kwaliteitsregistraties.

D&A verzorgt de projectleiding bij de aanlevering van data op basis van de zorginformatiebouwstenen voor de volgende kwaliteitsregistraties:
• Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
• Hoofd-halstumoren (HHT)
• Pacemakers (NCDR).

Daarnaast is D&A actief in het project regionale gegevensuitwisseling op basis van de Basisgegevensset Zorg tussen het LUMC en het Alrijne ziekenhuis.

Het doel is om de noodzakelijke informatie eenduidig beschikbaar te stellen aan patiënten en zorgverleners om zo bij te dragen aan een betere patiëntgerichtheid en coördinatie van de zorg met als resultaat verbetering van kwaliteit en patiëntveiligheid.