U bent hier

Roadmap, selectie en implementatie ECD

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening. D&A heeft de Twentse Zorgcentra begeleid bij het opzetten van een ICT-roadmap en vervolgens bij het selectie- en gunningstraject voor een nieuw ECD. D&A ondersteunt momenteel de projectleider bij de implementatie van het nieuwe ECD van Nedap.

Deze implementatie maakt onderdeel uit van een groot, organisatiebreed programma waarbij de organisatie overgaat naar zelforganiserende teams. Dit programma heet STERK (samen toewerken naar eigen regie en kracht). Binnen STERK staat de zeggenschap van de cliënten centraal en zijn cliënten, medewerkers en verwanten samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van de cliënt. Hierbij is het Persoonlijk Ondersteuningsplan (POP) dé dynamische leidraad voor de kwaliteit van leven van de cliënt. Dit POP komt centraal te staan in het ECD. Het ECD heeft bij De Twentse Zorgcentra dan ook de naam ‘Mijn Leven’ gekregen. Verwanten krijgen via een cliëntportaal inzage in Mijn Leven en de mogelijkheid om elektronisch te communiceren met medewerkers.

Een belangrijke meerwaarde van het ECD is dat er multidisciplinair gewerkt kan worden. Alle disciplines – begeleider, behandelaren, (para)medici - vullen verschillende onderdelen van het dossier dat gezamenlijk één integraal beeld vormt, dat (geautoriseerd) voor de medewerkers inzichtelijk is.
Naast het zorgdossier worden natuurlijk ook de administratieve modules van het ECD die nodig zijn voor een goede en betrouwbare declaratie en facturatie, samen met de benodigde koppelingen, geïmplementeerd.