U bent hier

Selectie Elektronisch Bewoners Dossier

Hospice Kajan

Hospice Kajan is een “thuis” voor mensen in de laatste levensfase en is gevestigd in Hilversum. De meeste mensen die geconfronteerd worden met een naderend einde zullen er voor kiezen om thuis te sterven. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de intensieve en vaak gespecialiseerde verpleging te zwaar is voor de familie of als de thuiszorg onvoldoende hulp kan bieden. Een hospice als Kajan brengt dan uitkomst. Hier wordt men op een persoonlijke manier verzorgd en verpleegd en kan men in alle rust afscheid van elkaar nemen. In Hospice Kajan staat de bewoner centraal in al zijn of haar wensen. Deze centrale positie van de bewoners is het uitgangspunt in de palliatieve zorgverlening. Hospice Kajan is een high-care hospice. Een vast team van verpleegkundigen is vierentwintig uur per dag aanwezig. Hospice Kajan is lid van de Associatie van High Care Hospices en lid van het Netwerk Palliatieve Zorg.

Voor de registratie van de geboden zorg wil Hospice Kajan een Elektronisch Bewoners Dossier (EBD) realiseren. Doel van dit EBD is dat dit niet alleen een ondersteunend instrument is voor de zorgverleners die binnen Kajan werkzaam zijn doch tevens de communicatie met bewoners, verwanten van de bewoners en ketenpartners binnen eerste en tweede lijn ondersteunt.

Kajan heeft behoefte aan een partij die de alternatieve keuzes en consequenties inzichtelijk maakt (functioneel, financieel, organisatorisch en technisch) alsmede begeleiding kan bieden bij de selectie, contractvorming en eventueel implementatie van het EBD. D&A begeleidt Kajan bij het selectietraject voor het EBD.