U bent hier

Selectie en implementatie ECD

Zorgpartners Midden Holland

Zorgpartners Midden-Holland is een grote aanbieder van diensten (intramuraal en extramuraal) op het gebied van zorg, welzijn en wonen in de regio Midden-Holland.

D&A begeleidde de visievorming, strategie, selectie en voerde het programma- en projectmanagement bij de implementatie van het nieuwe integraal Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Dit nieuwe ECD ondersteunt het zorgproces beter met de onderdelen dossiervoering, elektronisch voorschrijven van medicatie, rapportages, planning en logistiek. Ook de administratieve- en declaratieprocessen vinden nu plaats in dit nieuwe ECD waardoor een grote efficiencyslag heeft plaatsgevonden. Om dit te realiseren heeft D&A tal van kritische bedrijfsprocessen op het gebied van zorg en ondersteuning geïnventariseerd en geoptimaliseerd. Tevens zijn door D&A de zorgprogramma’s voor klinische revalidatie vormgegeven.