U bent hier

Strategie en ICT Roadmap leiden de Noordwest Ziekenhuisgroep naar een nieuw EPD

Noordwest Ziekenhuisgroep

Na de fusie zag de Noordwest ziekenhuisgroep zich geplaatst voor een flink aantal ICT uitdagingen. Dit is niet ongebruikelijk bij gefuseerde ziekenhuizen waarbij aparte informatievoorzieningen samengevoegd moeten worden tot een logisch geheel. Zo was er sprake van een versnipperd informatielandschap met de nodige overlap. Ook lagen er wensen ten aanzien van de ICT-infrastructuur en bleek de organisatie ontevreden over de functionaliteit en gebruik van het bestaande ZIS/EPD. D&A werd gevraagd ondersteuning te bieden bij de strategievorming die moest leiden tot een betere (zorg)informatievoorziening en een EPD selectie.

Onze aanpak bestond uit de volgende stappen:

  • Het aanscherpen van de strategische keuzes voor het EPD, door middel van een vertaalslag van de organisatiestrategie naar kaders en eisen voor het EPD en de informatievoorziening.
  • Het maken van een ICT Roadmap en de rationalisatie van het applicatielandschap. Deze roadmap bevatte onder andere een planning, fasering en aanpak voor het stoppen en vervangen van gebruikte zorgapplicaties.
  • Het uitvoeren van een ICT-Readiness-scan, zodat tijdig helder werd welke aanpassingen van de ICT-infrastructuur noodzakelijk waren om het nieuwe EPD te kunnen invoeren. 
  • Het maken van een businesscase aan de hand van het D&A-model met daarin alle mogelijke kostenposten voor de uitvoering van de ICT-roadmap, de aanschaf en invoering van het nieuwe EPD en de aanpassing van de ICT-infrastructuur.
  • De begeleiding bij de selectie en aanschaf van een nieuw EPD. Hierbij is opvallend dat wij niet langer werken met een omvangrijk ‘Programma van Eisen’, maar uitgaan van een beperkt aantal specifieke kenmerken per leverancier, welke wij toetsen op de klantorganisatie. Deze inmiddels beproefde werkwijze bespaarde het ziekenhuis veel tijd en moeite.

Na iedere fase verzorgden wij uitvoerige communicatie naar de diverse stakeholders, om zo draagvlak te creëren voor de gemaakte keuzes en gevolgde aanpak.

Dankzij onze werkwijze wisten wij in relatief korte tijd Noordwest Ziekenhuisgroep te adviseren en te ondersteunen bij de applicatierationalisatie en de aanschaf van een nieuw EPD. Vervolgens ondersteunen wij NWZ bij de implementatie van het nieuwe EPD.