U bent hier

Beheer diensten

Organisatie Inrichting beheer

Is uw (beheer)organisatie in staat de veranderingen ten gevolge van uw nieuwe zorginformatiesysteem op te vangen? Wie is verantwoordelijk voor welke taken en hoe zijn deze geborgd? Wat is de impact op bestaande procedures en is er voldoende capaciteit om de nieuwe beheerlast op te vangen?

Uw zorginformatiesysteem stelt als bedrijfskritische applicatie nieuwe eisen aan uw IT-organisatie. Het is noodzakelijk een heldere structuur te hebben waarin aanpassingen gecontroleerd en efficiënt zijn door te voeren. Het is essentieel uw beheerorganisatie in een vroegtijdig stadium aan te passen aan de nieuwe eisen en procedures. Om grip te houden en processen te borgen.

D&A weet uit ervaring dat de implementatie van een nieuw systeem leidt tot extra druk op de bestaande beheerorganisatie. Tijdens een implementatietraject besteden wij hier tijdig en uitgebreid aandacht aan. Wij maken een duidelijk plan en betrekken alle partijen hierbij. Indien nodig leveren wij tijdelijk extra capaciteit, maar streven altijd naar duurzaam resultaat. Daardoor is uw organisatie in staat zelf de regie te houden en het werk daadwerkelijk uit te voeren. Wij ondersteunen in het creëren van een nieuwe structuur, waardoor uw beheerorganisatie in staat is de juiste koers in te zetten en te houden.

Informatiebeveiliging

De toenemende behoefte aan beschikbaarheid van informatie en de uitwisseling van gegevens binnen en tussen zorginstellingen staat soms op gespannen voet met Wet- en regelgeving. Is uw organisatie zich bewust van de risico's die het werken met privacygevoelige informatie met zich meebrengt? Is bekend welke informatie in welke situatie mag worden gedeeld? Zowel binnen- als tussen zorginstellingen? Is uw autorisatie inrichting in uw EPD conform W&R, weet u welke stappen u moet ondernemen wanneer er een beveiligingsincident plaats vindt? Het borgen van informatieveiligheid is een continu proces dat zowel een technische, een beleidsmatige als een gedragskundige component heeft.

Hoe voldoe je als organisatie aan de wettelijke kaders en houd je het werkbaar voor de betrokkenen? D&A helpt om inzicht te krijgen in de huidige status van uw informatiebeveiliging. Met onze Quickscan screenen wij uw organisatie op mogelijke risico's en helpen wij u met gericht advies over de te nemen maatregelen. Ons plan stelt u in staat uw informatiebeveiliging in te richten als een continue cyclisch 'Plan-Do-Check-Act' proces. Samen met u stellen wij heldere richtlijnen en procedures op, die duidelijkheid geven over de te ondernemen stappen om incidenten te voorkomen en een stappenplan conform wet datalekken in het geval zich toch een beveiligingsincident voordoet. Wij helpen u te komen tot een werkbaar en verantwoord beveiligingsbeleid.