U bent hier

Borging

Een zorginformatiesysteem is een bedrijfskritische applicatie en dit stelt specifieke eisen aan uw beheerorganisatie. Welk scenario treedt in werking in het geval van een calamiteit? Welke invloed heeft een aanpassing aan het systeem op uw primaire zorgprocessen? Wie heeft de regie en is eindverantwoordelijk voor de informatieveiligheid?

Duidelijke scenario's zijn essentieel om in noodsituaties de continuïteit van uw organisatie te borgen.

Een heldere structuur is noodzakelijk om eventuele  aanpassingen in het systeem waaronder updates en upgrades gecontroleerd en efficiënt door te voeren. Informatieveiligheid dient te worden geborgd en dataverlies en privacyschending dient te worden voorkomen. 

D&A weet uit ervaring dat de implementatie van een nieuw systeem leidt tot extra druk op de bestaande IT-organisatie. Wij begeleiden onze opdrachtgevers bij de noodzakelijke aanpassingen van de beheerorganisatie opdat deze is toegerust op haar uitgebreide taken. Dit kan als onderdeel van een implementatie maar ook als afzonderlijk traject.  Het is de rol van D&A om uw eigen IT-organisatie te helpen  het werk daadwerkelijk zelf uit te voeren. En structuren te ontwikkelen die leiden tot een duurzaam resultaat.  

 
Is uw (beheer)organisatie in staat veranderingen op te vangen?
Voldoet u aan de wettelijke kaders maar houdt u het ook werkbaar?