U bent hier

Implementatie

U heeft gekozen voor het best passende systeem dat aansluit op de visie en strategie van uw organisatie. Wat betekent de invoer van dit nieuwe ICT-systeem voor uw mensen, de werkprocessen en uw ICT-infrastructuur? Hoe ziet een effectieve projectorganisatie eruit? Wie gaat het project leiden? Hoe zorgt u voor draagvlak binnen de organisatie en hoe zorgt u ervoor dat de medewerkers en medische staf in staat zijn probleemloos met het nieuwe systeem te werken?

Een succesvolle implementatie begint met overzicht en een concreet implementatieplan. Het is belangrijk om vroegtijdig een invoerscenario op te stellen, te controleren of uw ICT- infrastructuur voldoet, te weten hoe u de bestaande  gegevens gaat converteren en duidelijk te hebben welke afhankelijkheden er zijn met andere ICT-applicaties en projecten. Het nieuwe systeem gaat grote gevolgen hebben voor de inrichting van uw werkprocessen. Een goede  voorbereiding van de noodzakelijke en gewenste procesaanpassingen leidt tot een grotere acceptatie van het systeem binnen uw organisatie en is een voorwaarde om de gewenste baten van uw ICT investering te realiseren.   

D&A heeft de implementatie van alle grote ICT-systemen in de zorg al meerdere malen succesvol begeleid. Wij kennen de valkuilen en weten welke impact de implementatie heeft op uw organisatie, zorgprocessen en ICT-infrastructuur. Wij kennen de afhankelijkheden, de ideale organisatie en aanpak en weten uit ervaring tot in detail welke stappen we samen met u moeten doorlopen om de implementatie tot een succes te maken. 

 
 
Een goede regisseur zorgt voor een geslaagde implementatie.
Een onderbouwde verantwoording voor de aanschaf van een systeem is van groot belang.
Bij omvangrijke ICT-projecten uw resources tijdelijk vergroten met capabele mensen.
Leid de conversie van uw belangrijke gegevens in goede banen.
Stuur testtrajecten goed aan en zorg voor optimale verwerking van uitkomsten.
Zorg dat uw mensen in staat zijn het nieuwe systeem succesvol te gebruiken.