U bent hier

Interim Management

Interim management van D&A - in verschillende situaties tot resultaten komen

Management is mensenwerk. En interim management al helemaal. Daarom hier geen lang verhaal over onze aanpak. We laten liever onze klanten en onze profielen spreken. Nico Drost, Marja Snoeijen en Reinier van der Hoek zijn sterk in interim management voor informatie- & IT-management en in het inrichten en optimaliseren van ICT organisaties in de zorg.

Kenmerkend aan D&A interim management is dat wij in verschillende situaties tot resultaten komen. We zijn praktisch en hebben oog voor mensen en hun belangen. We opereren op strategisch en tactisch niveau. Graag stellen wij onze interim managers aan u voor.

Nico Drost – interim manager IT

Nico Drost is 26 jaar actief in de gezondheidszorg en heeft verschillende Zorg-IT projecten uitgevoerd, o.a. EPD, datawarehousing, patiëntmonitoring, bedrijfsvoering en Internet. Nico is 14 jaar integraal verantwoordelijk geweest voor de centrale IT-infrastructuur (applicaties en hardware) van het Erasmus MC. De combinatie van zijn brede technische kennis met ruime beleidsmatige ervaring, aangevuld met een dosis pragmatisme en teamgeest heeft zijn toegevoegde waarde bewezen.

Recente interim opdrachten Nico Drost bij D&A:
“Nico Drost van D&A heeft ruim driekwart jaar gewerkt bij de Noordwest Ziekenhuisgroep als interim hoofd ICT. In die tijd heeft hij de bestaande ICT-afdeling goed gemanaged en heeft hij de groep meer ICT-ready gemaakt voor de geplande conversie naar Chipsoft HiX. Hij heeft het programma-management op een hoger niveau gebracht. Nico is een fijne man om mee samen te werken. Rotterdams duidelijk, de baas naar zijn medewerkers en ook vertrouwen gevend. In zijn tweewekelijks werkoverleg met mij was hij duidelijk en concreet. Nico is ervaren, behoudt overzicht en blijft rustig. Daarin straalt hij vertrouwen uit. Dat geldt ook voor zijn contacten met zorgprofessionals met minder ICT-ervaring zoals medisch specialisten. Ik kan hem van harte aanbevelen.”
Joop Hendriks - Voorzitter Raad van Bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep

“Vanuit D&A heeft Nico Drost ruim een jaar gewerkt bij de Sint Maartenskliniek als interim manager automatisering. In die tijd heeft hij het A-cluster gemanaged en een belangrijke rol gespeeld in het op orde brengen van onze ICT basisinfrastructuur en aanpalende processen. Nico is open, transparant, duidelijk, concreet en neemt geen blad voor de mond. Dit koppelt hij aan daadwerkelijke oplevering van afgesproken resultaten en is daarnaast 24/7 bereikbaar en bereid zich in te zetten. Zijn pragmatisme heeft op momenten voldoende tegenwicht nodig om uiteindelijk het best mogelijke resultaat te realiseren. Door zijn optreden, kennis, kunde en afspraak = afspraak creëert hij veel vertrouwen, zowel bij zijn collega’s als bij mij. Nico is zeer ervaren en behoudt overzicht. Hij kent de markt en de markt kent Nico. Ik beveel hem van harte aan.”
Casper Hesp – Manager ICT Sint Maartenskliniek

Marja Snoeijen – interim manager en principal consultant

De carrière van Marja Snoeijen bevat zorginhoudelijke, management en zorg ICT-gerelateerde ervaring. Marja heeft vele complexe advies- en implementatietrajecten begeleid op het gebied van zorginformatisering in cure, care en ketenzorg. Als interim manager heeft ze onder meer leiding gegeven aan een afdeling EPD beheer en een nieuwe organisatie voor informatievoorziening ingericht. Door haar brede ervaring heeft ze een goed oog voor ieders belangen en weet ze op tactische maar vastberaden wijze haar opdrachten tot een succes te maken.

Recente interim opdrachten Marja Snoeijen bij D&A:
Elkerliek ziekenhuis – interim manager nieuwe organisatie voor proces- en informatiemanagement
Na de livegang van één geïntegreerd EPD heeft Marja Snoeijen van D&A het Elkerliek ziekenhuis als adviseur en sparring partner begeleid bij het vormgeven van een professionele HiX-beheerorganisatie. Dit was de eerste stap in de voorbereiding op een nieuwe organisatie voor proces- en informatiemanagement. 
Marja heeft als adviseur, kwartiermaker en interim manager een stevige bijdrage geleverd aan het plan en de voorbereidende activiteiten voor de nieuw in te richten sector Proces- en Informatiemanagement (PIM). Deze sector geeft invulling aan een moderne en ziekenhuisbrede aanpak voor informatievoorziening op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Ziekenhuizen regio Eindhoven – regievoerder beheer regionale informatievoorziening
Nadat Marja Snoeijen vanuit D&A als projectmanager recent het project Beeldenuitwisseling Ziekenhuizen Zuidoost Brabant heeft opgeleverd, is zij de opsteller van het plan voor een regionale gebruikers- en beheerorganisatie. Ook heeft zij de ontwikkeling en realisatie van de Roadmap 2018 verzorgd. Als kwartiermaker en interim manager regionale informatievoorziening bereidt zij de implementatie van de gebruikers- en beheerorganisatie voor, nu de regio een transitie doormaakt van project- naar beheerorganisatie. Tevens wordt de XDS-infrastructuur doorontwikkeld. Dit krijgt vorm in de regiosamenwerking GUTZ (Gegevensuitwisseling TUssen Zorgaanbieders).

Reinier van der Hoek – interim manager en programmamanager

Reinier van der Hoek is ruim 25 jaar actief in de ICT binnen de zorg en het bedrijfsleven. Zijn kracht ligt bij integraal (interim) management en begeleiden en implementeren van veranderingen. Hij houdt daarbij rekening met resultaten/begroting, ontwikkeling van competenties, klanttevredenheid en interne bedrijfsvoering. Hij is gewend om in veranderende organisaties mensen te motiveren, doelstellingen te realiseren en de overall strategie vast te houden.

Referenties Reinier van der Hoek als interim manager

  • VZVZ - Interim demand manager: tactische en operationele aansturing outsourcing partij voor het beheer en ontwikkelen van het Landelijk Schakelpunt (LSP).
  • PRHC - Interim manager Consulting en Projecten: peoplemanagement van een team van consultants en projectmanagers en verantwoordelijk voor het resultaat van klantprojecten. 
  • Zorgservice XL - Interim manager ICT: verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe ICT-voorziening, selectie en implementatie van een ERP-systeem voor Inkoop, Logistiek en Financiën. Zowel bij het Shared Service Centre en de implementatie bij de drie ziekenhuizen.
  • VZVZ - interim management voor het (nieuwe) cluster operations met als belangrijkste resultaatgebieden de inrichting van de clusterorganisatie en borging van het proces rond het kwalificeren, contracteren en aansluiten van goed beheerde zorgsystemen en zorgserviceproviders.
  • Arkin: kwartiermaker voor de samenvoeging van de ICT van twee organisaties.
  • Haga ziekenhuis: interim manager van de afdeling I&A in het fusieziekenhuis.