U bent hier

Optimalisatie

Met de implementatie van een EPD of ECD hebben zorginstellingen in potentie een krachtig instrument in handen voor procesinnovatie en efficiencyverbeteringen alsmede een waardevolle bron van management- en stuurinformatie. Het is de uitdaging om de mogelijkheden die deze systemen bieden ook volledig te benutten.

Hoe zorgt u er voor dat het toenemende aanbod van gegevens overzichtelijk en in de juiste context aan zorgverleners wordt gepresenteerd? Hoe stimuleert u actieve participatie van patiënten en cliënten aan hun zorgproces en hoe doet u hier als zorgprofessional uw voordeel mee? De actieve deelname van patiënten aan hun zorgproces kan niet zonder toegang tot hun eigen dossier. Welke gegevens stelt u voor wie beschikbaar en hoe houdt u de almaar toenemende stroom van data overzichtelijk en begrijpelijk?

D&A ondersteunt zorginstellingen om het maximale uit de investering in zorginformatiesystemen te halen. Onze unieke kennis en ervaring maakt het mogelijk daadwerkelijk procesinnovaties te realiseren. De verbeteringen die wij samen met u weten te bereiken maakt ons uniek.

 
Zorg ervoor dat uw EPD/ECD optimaal wordt benut.
Koers houden en geleverde zorg goed onderbouwd verantwoorden.
Participatie is een belangrijke stap in verdere optimalisatie en verbetering van de zorg.