U bent hier

Optimalisatie diensten

EPD/ECD optimalisatie

Gedurende de implementatie van uw EPD wordt naar beste inzicht een inrichting gekozen en gerealiseerd. Vaak is het zo dat pas na enige tijd werken met het systeem een beter begrip ontstaat hoe de applicatie effectiever kan worden gebruikt. Bij zorgprofessionals zal een toenemende behoefte ontstaan om het EPD te optimaliseren, de gegevens effectiever te benutten, en dossiervoering en decision support aan te passen aan de nieuwste inzichten en richtlijnen.

De CMIO (Chief Medical Information Officer) speelt hierbij in toenemende mate een belangrijke rol, als regisseur van het medisch informatiemanagement.

De proces- en applicatiespecialisten van D&A kunnen de vertaalslag maken van zorginhoudelijke wensen naar een passende applicatie- en procesinrichting. Als vernieuwing van het EPD dreigt vast te lopen, brengen zij een nieuwe impuls en frisse ideeën.

Stuurinformatie (BI/MI)

Met het gebruik van een elektronisch patiënten- of cliëntendossier neemt de hoeveelheid zorggerelateerde gegevens fors toe. Ook ehealth-toepassingen waarbij de patiënt – al dan niet middels devices - participeert in de dossiervoering draagt bij aan de gegevenstoename. Dit voltrekt zich in een zorglandschap waarin informatie steeds meer van strategisch en beleidsbepalend belang is.
De zorgprofessional heeft voor de uitvoering van zijn werk steeds meer gegevens ter beschikking en moet deze gegevens op het juiste moment en in de juiste context zien te vinden en te interpreteren. Er wordt meer verantwoording gevraagd over de geleverde zorg. Het zorgproces is daarnaast een bedrijfseconomisch proces waarbij sterk wordt ingezet op een verhoging van de efficiency en effectiviteit van zorg.

 

De context bepaalt de relevantie van de gegevens. Het verzamelen van data is alleen zinvol wanneer u in staat bent de juiste vragen aan het systeem te stellen en data uit verschillende bronnen op de juiste manier met elkaar te combineren. Als u in staat bent de juiste gegevens op maat met elkaar te verbinden, is het mogelijk om daadwerkelijk innovatie en effectiviteit van uw zorgprocessen te bereiken.

Welke gegevens heeft u nodig om te toetsen of uw organisatie nog steeds op koers ligt? Hoe creëert u inzicht waarmee u de kwaliteit van de geleverde zorg kunt verantwoorden en kunt verbeteren? Zijn er slimme oplossingen die uw medewerkers kunnen helpen de voor hen relevante informatie op effectieve wijze te filteren?.

D&A helpt u bij het formuleren van de juiste vragen. Wij hebben kennis en ervaring met de diverse managementtools en weten hoe u deze oplossingen effectief kunt inzetten. We definiëren samen met u heldere doelstellingen. Op basis van interviews, vragenlijsten en 'intelligence scans' helpen wij u de innovatiekracht binnen uw zorgorganisatie te vergroten. U bent in staat koers te houden en de door u geleverde zorg goed onderbouwd te verantwoorden.

Patient/clientparticipatie

De participerende patiënt/cliënt is niet meer weg te denken in het veranderende zorglandschap. Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van zorg verbetert als een patiënt/cliënt actief deelneemt in zijn/haar zorgproces. IT biedt vele mogelijkheden om een patiënt/cliënt actiever te laten bijdragen en patiënten/cliënten te binden aan uw instelling. Het scala aan online diensten en producten op het gebied van ehealth groeit nog steeds explosief. Afhankelijk van de doelen die u stelt (efficiency van administratieve en ondersteunende processen, kwaliteit van zorg, klinisch onderzoek, klantenbinding, et cetera) is een specifieke ehealth strategie te definiëren.

Welke (door)ontwikkeling van uw zorginformatiesystemen is nodig om uw patiënten/cliënten actief te laten participeren in zijn eigen zorgproces? Zijn er handelingen die hij of zij zelf kan uitvoeren en welke informatie is relevant om te delen?

Goed geïnformeerde patiënten/cliënten kunnen betere keuzes maken en kunnen het zorgproces sneller doorlopen. Het is belangrijk vast te stellen welke informatie relevant is. Echte patiënt/cliëntgerichte innovaties zijn mogelijk als u de zorgprocessen helder in kaart heeft. Dan is het eenvoudig om aan te wijzen welke handelingen op welk moment door de patiënt/cliënt zelf zijn uit te voeren. Dit reduceert de administratieve last binnen uw organisatie terwijl de patiënt/cliënt de regie krijgt over zijn eigen zorgproces.

D&A is er van overtuigd dat zorg verbetert door slimme toepassing van ICT. De participatie van patiënten/cliënten is een belangrijke stap in verdere optimalisatie en verbetering van de zorg. Wij adviseren en begeleiden organisaties bij het bepalen van een passende ehealth strategie en het inrichten van de daarbij passende processen en IT-middelen (zoals een patiënten/cliëntenportaal, gebruik van apps en devices).