U bent hier

Selectie

Uw ICT-strategie is duidelijk. U weet wat u wilt en het is van belang het juiste systeem voor uw organisatie te selecteren. Een gedegen en transparant selectieproces vormt het fundament voor een succesvolle implementatie.

Het opstellen van een programma van eisen en wensen, het creëren van een realistisch inzicht in te verwachten kosten & baten en het begeleiden van een gedragen selectieproces is voor veel organisaties geen dagelijks werk. Dit betekent niet noodzakelijk dat een gedetailleerd programma van eisen nodig is. Het is vooral essentieel om helderheid en overeenstemming te verkrijgen omtrent de selectiecriteria om tot een weloverwogen en gedragen keuze te komen.

D&A heeft als onafhankelijke partij wel die specifieke kennis en ervaring. Wij kennen de leveranciers en ICT-systemen in de zorg. Wij zijn in staat uw selectietraject succesvol te begeleiden en samen met u een heldere Business Case te ontwikkelen. Bij het afsluiten van langdurige contracten bent u met onze expertise verzekerd dat deze voldoen aan uw inhoudelijke en financiële wensen en aan de juiste juridische kaders.

 
Een goed selectieprocesvormt het fundament voor een succesvolle implementatie.
Hoe gefundeerd zijn uw ICT-beslissingen?
Voldoen uw ICT-contracten aan de vereiste juridische kaders?
Is uw ICT-infrastructuur klaar voor de implementatie van het nieuwe ICT-systeem?