U bent hier

Selectie diensten

Selectiebegeleiding

Welk systeem sluit het beste aan op de behoefte en ambities van uw organisatie? Hoe stelt u een Pakket van Eisen op dat onderscheidend is en voldoet aan de voor u relevante selectie criteria?

Een goed selectieproces vormt het fundament voor een succesvolle implementatie. Het opstellen van een toegesneden Pakket van Eisen, het definiëren van duidelijke selectie- en gunningscriteria, het voeren van een transparante procedure is voor veel organisaties geen dagelijks werk.

D&A heeft als onafhankelijke partij de kennis, de ervaring en het netwerk om u te helpen uw criteria helder te definiëren. Wij kennen de leveranciers en de verschillende systemen. Samen met u stellen wij een shortlist samen en bepalen wij welke selectieprocedure het beste aansluit bij uw vraag. Uit ervaring weten wij, dat een gedegen selectieproces bijdraagt aan het creëren van draagvlak voor de systeemkeuze. Tevens kunnen we, indien u dat wenst, op basis van onze marktkennis versneld door het selectieproces en de contractering loodsen. Hierdoor bespaart u tijd, geld en energie die u ten volle kunt besteden aan een gedegen implementatie. 

Business Cases

Hoe gefundeerd zijn uw ICT-beslissingen? Weet u hoeveel uw ICT-investeringen op termijn kosten en wat ze kunnen opleveren en bent u in staat een realistische kosten-batenanalyse te maken?

Heeft u rekening gehouden met alle kostenposten die in het kader van een implementatie relevant zijn? Hoe meet u naast concrete besparingen factoren als kwaliteit, patiëntveiligheid en concurrentiepositie? D&A ontwikkelt samen met u een realistisch kosten & baten model. De business case geeft inzicht en beschrijft de consequenties van alternatieve scenario's. Dit stelt u in staat gefundeerde financiële beslissingen te nemen en zo nodig bij te sturen om te voorkomen dat u voor onvoorziene financiële uitgaven komt te staan.

Contractadvisering

Voldoen uw ICT-contracten aan de vereiste juridische kaders? Welke afspraken en parameters zijn van belang vast te leggen in een langdurige overeenkomst en wat zijn de verantwoordelijkheden en verplichtingen van beide partijen?

Om te voorkomen dat er verschil van inzicht ontstaat, zijn heldere contractuele afspraken met leveranciers van groot belang. Of het nu gaat om de aankoop van een ICT-systeem, de implementatie ervan, of een SLA of onderhoudscontract, de afspraken in de overeenkomst geven duidelijkheid en richtingen en een sterke basis om op terug te vallen. D&A heeft voor de zorg specifieke inhoudelijke en juridische ICT-kennis en -expertise in huis en heeft de contractvorming voor vele tientallen informatiseringsprojecten juridisch begeleid. Wij leveren maatwerk en zijn in staat modelovereenkomsten aan te passen op uw situatie. Door onze jarenlange projectervaring weten wij waar de mogelijke knelpunten zitten, wat haalbare onderhandelresultaten zijn en zijn we gericht op deugdelijke regelingen voor reële risico’s. Wij verlenen deze dienst als onderdeel van selectietrajecten.

ICT Readiness scan

Is uw ICT-infrastructuur klaar voor de implementatie van het nieuwe ICT-systeem? Bent u in staat operationele risico's te elimineren en weet u waar de zwakke punten zitten in uw systemen en/of componenten?

Haperende techniek, tekort aan werkplekken of randapparatuur, lage performance mag bij voorkeur geen invloed hebben op de voortgang van een toch al complexe implementatie. Het is belangrijk vooraf duidelijk in kaart te hebben waar uw operationele en technische risico's liggen. Het tijdig elimineren van zwakke schakels voorkomt escalaties tijdens de kritieke fases van een implementatie en waarborgt de continuïteit van uw zorgprocessen. D&A kent de technische vereisten, randvoorwaarden en beperkingen van alle grote ICT-applicaties in de zorg. Wij zijn in staat uw organisatie efficiënt door te lichten. Op basis van een gestructureerde analyse en het door ons ontwikkelde D&A vijf-om-vijf lagen model, ontvangt u een gedetailleerd rapport met aanbevelingen. Dit stelt u in staat vroegtijdig uw ICT- infrastructuur aan te passen om onnodige escalaties en vertraging van uw implementatie te voorkomen. D&A beveelt de ICT Readiness scan aan voorafgaand aan uw EPD, ECD of PACS2-implementatie omdat deze systemen hoge eisen stellen aan de performance en beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur en werkplekken.