U bent hier

Strategie

Het uitzetten van de juiste ICT- koers voor uw organisatie vraagt om een duidelijke visie en heldere strategische keuzes. In het complexe krachtenveld van de zorg zijn er vele in- en externe factoren die van invloed zijn op de gekozen richting.

ICT maakt het mogelijk invulling te geven aan de strategische doelstellingen van uw organisatie en zorgprocessen daadwerkelijk te innoveren. Het is een krachtig middel, maar succes valt of staat bij de formulering van een heldere visie en prioriteiten en actieve sturing op de uitvoering hiervan.

D&A heeft jarenlange ervaring om structuur, samenhang en overzicht te brengen in complexe strategische informatiseringsvraagstukken voor zorginstellingen. Dit stelt u in staat om daadwerkelijk te innoveren met beheersing van kosten en rust in uw organisatie.

 
Creëer overzicht en harmonie binnen uw organisatie, maar behoud het tempo. Lees meer.
Creëer samenhang tussen uw organisatiestrategie en uw ICT-beleid.
Precies weten wat HiX Standaard Content voor u betekent.
Verschaft inzicht om het aantal applicaties te reduceren en het beheer ervan te vereenvoudigen