U bent hier

Landelijke Programma's

Sinds enkele jaren neemt VWS het voortouw rond digitale gegevensuitwisseling. De patiënt krijgt meer regie over de eigen gezondheid en moet daarom kunnen beschikken over de eigen dossiergegevens. Digitale gegevensuitwisseling zal wettelijke verplichting worden gesteld.

Om dit te realiseren is een aantal landelijke programma gestart. Als eerst Registratie aan de bron met als doel om de informatie uit de EPD’s van zorgaanbieders gestructureerd - als standaard informatiebouwstenen (zib’s) - beschikbaar te stellen aan de patiënt/cliënt en andere zorgverleners. Daarna volgen de landelijke programma’s Medicatieproces voor meer medicatieveiligheid en het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames door gebrekkig informatie over de medicatie. En MedMij om de burger/patiënt/cliënt de beschikking te geven over de eigen dossiergegevens in het PGO en daarmee meer regie te kunnen voeren over de eigen gezondheid. Tenslotte zijn per sector programma’s gestart om dossiergegevens daadwerkelijk beschikbaar te stellen aan de patiënt/cliënt en de medicatieveiligheid te verbeteren: de VIPP-programma’s voor de ziekenhuizen en zbc’s (VIPP-1, VIPP-2 en binnenkort VIPP-5), de ggz (VIPP GGZ), de huisartsen (OPEN), de langdurige zorg (InZicht) en de moeder-kind zorg rond zwangerschap en geboorte (Babyconnect).

D&A is bij vrijwel alle landelijke programma’s betrokken. In verschillende rollen. Als adviseur bij koepelorganisatie en VWS. Als programmamanager bij VIPP GGZ en Medicatieproces (vanuit VZVZ/LSP). En ook als projectleider bij diverse VIPP-implementaties in ziekenhuizen en de ggz en regionale gegevensoverdracht in de langdurige zorg (InZicht).