U bent hier

Nieuwsoverzicht

20-06-2019 | D&A heeft Noordwest Ziekenhuisgroep geholpen een integraal beeld te krijgen van lopende stimuleringsprogramma’s en transformatiemiddelen die van toepassing zijn voor het ziekenhuis in het kader van eHealth en innovatie.
16-05-2019 | 107 ggz-instellingen hebben zich aangemeld voor de VIPP GGZ-regeling. Het programmamanagement van deze regeling is in handen van GGZ Nederland. D&A ondersteunt GGZ Nederland in dit programma door de inzet van de programmamanager, de programmasecretaris en twee experts op gebied van medicatieproces, zib’s en MedMij.
29-04-2019 | Afgelopen vrijdag mocht onze collega Tamara Moll een presentatie geven bij de lancering van de tweede druk van het 'Handboek Compliance in de Zorg'.
23-04-2019 | Het MCL heeft recent met goed gevolg de A3 en B2 VIPP-audits doorlopen. MCL werkt samen met D&A vanuit een ziekenhuisbrede digitale strategie aan de realisatie van de VIPP normen.
09-04-2019 | Eind vorig jaar heeft minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens wettelijk verplicht gaat stellen. Een van de processen waar dit voor gaat gelden, is het medicatieproces. Dit moet leiden tot meer medicatieveiligheid.
08-04-2019 | In België zijn zorginstellingen in volle transitie. Het herorganiseren van zorgprocessen in functie van nieuwe financieringsmodellen. Het realiseren van een verdere digitalisering van de gezondheidszorg. Het organiseren van gegevensuitwisseling tussen partners in nieuwe netwerkstructuren.
10-01-2019 | De GGZ heeft sinds november 2018 een eigen VIPP-regeling. Deze moet ervoor zorgen dat ggz-instellingen de digitale toegang van patiënten tot hun gezondheidsgegevens vergemakkelijken.
07-01-2019 | Afgelopen najaar hebben VZVZ en Volgjezorg huisartsen ondersteund tijdens de griepprikperiode met het vragen van toestemming aan patiënten voor het delen van hun medische gegevens. Want digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders heeft veel praktische voordelen. Het mag uiteraard alleen als de patiënt daar zelf toestemming voor geeft.
14-12-2018 | Met een symbolische druk op de knop is Rijnstate vandaag succesvol overgestapt naar HiX, een vernieuwde versie van het digitale ziekenhuisinformatiesysteem van leverancier ChipSoft. Hiermee is het ziekenhuis klaar voor de toekomst. Zorgverleners kunnen nu slimmer en efficiënter samenwerken.
15-11-2018 | 14 november jl. startte officieel de begeleiding van Ziekenhuis Rivierenland door D&A bij de implementatie van ChipSoft HiX als nieuw EPD. Vanuit D&A brengen we een ervaren team aan boord bij Ziekenhuis Rivierenland om in minder dan een jaar live te gaan met HiX.

Pagina's