U bent hier

Behaalt u de doelstellingen medicatieverificatie VIPP voor 1 juli a.s.?

Graag informeren wij u over de urgentie en de aanpak om succesvol de doelstellingen te behalen van het VIPP onderdeel medicatieverificatie (module B1). Het niet behalen van deze doelstelling betekent dat u mogelijk een subsidie van € 105.000,- misloopt.

In de bijgevoegde leaflet treft u alle informatie over de oplossingsrichtingen en de rol die D&A hierin kan spelen.

Wat is de uitdaging?
Nederlandse ziekenhuizen richten zich momenteel massaal op het behalen van de VIPP doelstellingen en de hiermee gepaard gaande subsidie. De VIPP-regeling beoogt om patiënten inzage te geven in hun medische gegevens en om de medicatieveiligheid te vergroten.

Wij constateren dat veel ziekenhuizen problemen ondervinden met de uitvoering van de doelstellingen voor “patiënt & medicatie – VIPP B1” en melden dat ze deze waarschijnlijk niet gaan halen. Dit is een gemiste kans om de medicatieveiligheid in uw instelling te verbeteren.

Waar gaat het over? Op 1 juli 2018 moet het aantal geraadpleegde medicatieoverzichten minimaal 70% zijn voor de klinische patiënten en minimaal 25% zijn voor de poliklinische patiënten. Vooral op de polikliniek, maar ook voor de dagopnames, is het voor de meeste ziekenhuizen en klinieken een uitdaging om dit te realiseren.

Waar zit de moeilijkheid?
Medicatieverificatie is het vaststellen van de daadwerkelijk gebruikte medicatie om zodoende tot een actueel en waarheidsgetrouw medicatieoverzicht te komen. Dit is niet nieuw, maar nu er specifieke eisen worden gesteld aan het gebruik van medicatiegegevens uit het LSP, wordt de verificatie als tijdrovend bestempeld en onvoldoende uitgevoerd.

De vraagstukken die organisaties ervaren zijn:

 • Wie haalt de medicatiegegevens digitaal binnen?
 • Wie verifieert de opgevraagde medicatiegegevens met de patiënt?
 • Wie neemt de verantwoordelijkheid dat het medicatieoverzicht actueel is?

Welke oplossingen zijn er?
D&A heeft een praktische aanpak ontwikkeld, die leidt tot een hoog percentage medicatieverificatie. Hierbij kunt u kiezen uit een drietal oplossingsrichtingen.

 1. Medicatieverificatie voorafgaand aan het spreekuur
  Hoog risico patiënten krijgen een medicatieverificatiegesprek met een geschoolde medewerker aan een aparte balie. Deze werkwijze kan ook door middel van een telefonisch consult
  plaatsvinden. Met u wordt een afweging gemaakt welke patiëntengroepen hiervoor in aanmerking komen.

 2. Verificatie door de arts/voorschrijver
  Voor alle poliklinische patiënten worden automatisch de LSP-gegevens geladen in het EPD. Tijdens het polibezoek maakt de specialist gebruik van dit overzicht en verifieert samen met de patiënt de medicatiegegevens. Deze werkwijze is met name geschikt voor de beschouwende vakken. Zij-aan-zij met een medisch specialist als ambassadeur implementeren we in korte tijd deze nieuwe werkwijze bij de relevante specialismen voor de geselecteerde hoog risico groepen.

 3. Medicatieverificatie bij dagbehandeling
  Voor de patiënten die voor een dagbehandeling met OK komen, is in de meeste gevallen reeds een proces voor medicatieverificatie ingericht. Samen met u breiden we dit proces uit naar andere behandelingen.

Wat kunnen wij voor u doen?
D&A medical group heeft een team gevormd met ervaren medewerkers die bekend zijn met de medicatieprocessen in ziekenhuizen en tevens alle details kennen van de VIPP-regeling.
Wij begrijpen dat technische oplossingen niet afdoende zijn om een nieuw zorgproces te implementeren. We brengen de stakeholders (artsen, apothekers en ondersteunend personeel), met soms tegenstrijdige belangen, bij elkaar en faciliteren de besluitvorming over het te kiezen scenario. Vervolgens gaan we concreet aan de slag met de praktische uitwerking van de nieuwe werkwijze en de implementatie in het zorgproces. Hierbij dragen we zorg voor een effectieve communicatie en ondersteuning van de zorgprofessionals. Op deze manier kan compact het nieuwe proces alsnog op tijd worden ingevoerd. Hierdoor gaat uw organisatie veiliger en optimaler om met medicatie informatie en behaalt u de subsidiedoelstellingen.

Voelt u ook de urgentie om de VIPP doelen voor medicatieverificatie te halen? Neem dan contact op met Bas Dekkers, bas.dekkers@dnagroup.nl, of telefonisch via 0418 - 57 58 60.