U bent hier

D&A coördineerde de ondersteuning door VZVZ & Volgjezorg van huisartsen op ruim 160 locaties tijdens de griepprikcampagne 2018

Afgelopen najaar hebben VZVZ en Volgjezorg huisartsen ondersteund tijdens de griepprikperiode met het vragen van toestemming aan patiënten voor het delen van hun medische gegevens. Want digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders heeft veel praktische voordelen. Het mag uiteraard alleen als de patiënt daar zelf toestemming voor geeft.

In de periode van half oktober tot en met eind november krijgen ruim 100 huisartsen verdeeld over meer dan 160 locaties ondersteuning van een team voorlichters. Bij deze praktijken komen totaal meer dan 80.000 burgers langs om de griepprik te halen. De voorlichters komen op de grieppriklocaties langs om patiënten te informeren over de voordelen van het delen van hun medische gegevens en de toestemming die daarvoor nodig is.

De laatste paar dagen van oktober en de eerste van november zorgen voor topdrukte. Soms zijn er wel 20 locaties per dag waar een voorlichtingsteam ingezet moet worden. Dat maakt de logistiek een hele uitdaging. Maar door een strakke planning en een flexibel team voorlichters zijn we uitstekend in de missie geslaagd: goede voorlichting over informatiedeling EN substantiële verhoging van de opt-in, het percentage patiënten in de praktijk waarvan toestemming is ontvangen.

Ingmar Vreeken is, net als vorig jaar, vanuit D&A de projectleider: “De voorlichting organiseren we door de inzet van studenten, bij voorkeur medische studenten. We moeten natuurlijk op de kosten letten en studenten zijn relatief goedkoop en flexibel. Zij volgen snel de uitgebreide training die we ze geven over VZVZ, huisartsenpraktijken, LSP, VolgjeZorg en informatieveiligheid & privacy.

Met de lessen van vorig jaar op zak zijn we dit jaar ook op zoek gegaan naar mensen die Turks of Arabisch spreken. Via ROC Nederland hebben we die gevonden en getraind. Dat blijkt een schot in de roos voor die buurten waar relatief veel mensen de griepvaccinatie komen halen maar alleen de Turkse of Arabische taal machtig zijn. Verder zetten we ook ZZP-ers in met een medisch-ondersteunende achtergrond (zoals praktijk assistent) die in hun eigen woonomgeving de gebieden bestrijken waar relatief weinig studenten wonen.

Zelf heb ik ook in diverse praktijken als voorlichter meegedraaid. En dat is, als je van mensen houdt, ontzettend leuk om te doen, door de variëteit van praktijken (van een plattelandspraktijk tot een grootstedelijke) en mensen die voorbij komen. Maar bovenal is het erg nuttig: we brengen hiermee het LSP weer een stapje verder. Inmiddels levert dit al voor 13,2 miljoen Nederlanders betere zorg op, precies op het moment dat het nodig is.”

Lees het nieuwsbericht op de site van vZVZ of op volgjezorg.nl.

Meer weten over de uitwisseling van medische gegevens en het geven van toestemming?
Zorgprofessionals vinden op www.vzvz.nl alle informatie over de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). 

Op www.volgjezorg.nl kunnen burgers alles lezen over het geven van toestemming voor de uitwisseling van hun medische gegevens, én de toestemming ook direct online regelen.