U bent hier

D&A ondersteunt GGZ Nederland met VIPP

GGZ Nederland heeft op 12 december haar visie @PATIENTconnect ‘hoe informatiebeleid in de ggz zich concentreert op waarde voor de patiënt’ gepresenteerd. Enkele aanbevelingen uit deze visie op een vernieuwend informatiebeleid in de ggz zijn: patiënten een betere informatiepositie geven, patiënten en behandelaren meer betrekken, gegevensuitwisseling verbeteren en innovaties en eHealth toepassen. Het toepassen van standaardisatie speelt daarbij een grote rol. Met deze aanpassingen kan de ggz veel indirecte werkzaamheden schrappen waardoor er meer tijd beschikbaar komt voor directe zorg. Flinke winst voor een sector met een krappe arbeidsmarkt en forse regeldruk.

Dit vernieuwend informatiebeleid is de opmaat naar het eerder aangekondigde subsidieprogramma (‘VIPP voor de ggz’) waarvoor VWS voor 2018 en 2019 in totaal 50 miljoen euro ter beschikking stelt. Doel van het subsidieprogramma is de versterking van eHealth en de informatievoorziening in de ggz.

D&A ondersteunt GGZ Nederland bij het opstellen van het bekostigingsmodel van het VIPP programma. Wij dragen bij aan de onderbouwing van de benodigde inspanningen en investeringen om de doelstellingen van het programma te behalen. Ook vormt D&A de programmaleiding van de kwartiermakersfase in nauwe samenwerking met het bureau van GGZ Nederland