U bent hier

Een aparte VIPP-regeling voor de GGZ is belangrijk

De GGZ heeft sinds november 2018 een eigen VIPP-regeling. Deze moet ervoor zorgen dat ggz-instellingen de digitale toegang van patiënten tot hun gezondheidsgegevens vergemakkelijken.
De VIPP GGZ-regeling gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, het beschikbaar stellen van eigen gegevens aan patiënten, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. Jaap Schrieke van GGZ Nederland: “Er is in de GGZ veel overlap met de somatische zorg. Tegelijkertijd is er behoefte aan aanvulling. Denk daarbij aan klachtverloop of therapievormen. Daarom is een aparte regeling voor de GGZ belangrijk.”

Landelijke standaarden
De regeling ondersteunt ggz-instellingen bij het gestructureerd vastleggen van gegevens en het veilig met de patiënt uitwisselen daarvan. Het implementatieprogramma voor de GGZ sluit aan bij landelijke standaarden, waaronder de Basis Gegevensset Zorg (BGZ), de Informatiestandaard Medicatieproces en standaarden voor uitwisseling met een PGO (MedMij).

Keuzes
Instellingen in de GGZ kunnen zich tot 1 mei 2019 aanmelden voor de VIPP GGZ-regeling. De regeling loopt tot 1 februari 2021. Instellingen kunnen subsidie aanvragen voor maximaal drie van de zes doelstellingen op het gebied van patiënt en informatie, patiënt en medicatie en patiënt en e-Health.

Kick-off
Woensdag 12 december 2018 vond de Kick-off bijeenkomst van VIPP GGZ plaats. De ruim 150 bezoekers werden, onder leiding van dagvoorzitter Jesper Rijpma, in vogelvlucht meegenomen in de doelen van de regeling.
VWS, ZN, GGZ Nederland, ggz-instellingen en een ziekenhuisapotheker informeerden de deelnemers over hun ambities en ervaringen rondom informatie-uitwisseling tussen patiënten en behandelaren in de ggz. Een cliënt en een behandelaar vertelden enthousiast over de app die zij samen ontwikkelden.

Rol D&A
We zijn er trots op dat we als D&A vanaf de kwartiermakersfase GGZ Nederland mogen ondersteunen in de programmabegeleiding.


Het programmateam vlnr: Jaap Schrieke, Margon Tuinstra,
Yoe Kwa, Maureen Veurman, Anne Schulten en Tamara Moll
(op de foto mist Willam Goossen)