U bent hier

Focusbijeenkomst VIPP en medicatie - ronde tafel bijeenkomst over urgentie medicatieverificatie

Omdat wij constateren dat veel ziekenhuizen problemen ondervinden met de uitvoering van de doelstellingen voor “patiënt & medicatie – VIPP B1”, hebben we een focusbijeenkomst georganiseerd bij D&A. Ann Ouvry, directeur van D&A, merkt dat veel instellingen zoekend zijn. Hoe moet de B1 regeling worden geïnterpreteerd? Creatieve oplossingen ontstaan, maar sluiten die ideeën aan bij VIPP? Daaruit ontstond het idee voor een rondetafelbijeenkomst, waar praktijkvoorbeelden gedeeld worden en de discussie over de duiding van de regels verder wordt gevoerd. Dat idee sloeg aan want 25 CMIO’s, apothekers en projectmedewerkers VIPP B1 van 17 instellingen namen de uitnodiging aan en kwamen op dinsdagmiddag 27 maart naar Waardenburg.

Na de aftrap van Ann lichtte Sven Cramer, senior consultant bij D&A, de modelprocedure B1 toe. Aan de hand van een rekenvoorbeeld met de formule uit de beoordelingsmatrix, werd duidelijk dat niet bij iedereen bekend was, dat je voldoet aan de eisen als je ≥ 90% van de norm haalt.

De definitie van raadplegen leidde tot verhitte discussies. Want draagt het alleen openklikken van de LSP gegevens echt bij tot medicatieveiligheid? Of creëren we dan alleen schijnveiligheid? En hoe krijg je de zorgverlener zo ver dat hij dat überhaupt doet?

Het verhaal van de volgende spreker haakte daar mooi op in. Carlyn Langereis-Noll, de ziekenhuisapotheker van het Rode Kruis Ziekenhuis uit Beverwijk, vertelde over de gemaakte keuzes voor medicatieverificatie bij dagopnames. Zij sloot af met de stelling “De letter of de geest van de wet?”. De insteek van het RKZ is een focus op risicogroepen en het zinnig inzetten van personeelscapaciteit om medicatieveiligheid te vergroten. Feit blijft dat je het percentage moet behalen om de subsidie ook echt te ontvangen. Dus naast zinnige keuzes, moeten het ook slimme keuzes zijn. Dat wil zeggen dat je de focus legt op de grootste patiëntenstromen.

William van der Stappen, Chirurg en CMIO van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis vertelde hoe zij de medicatieverificatie op orde hebben gekregen voor de verschillende patiëntengroepen. Zijn verhaal over inzet van apothekersassistenten in het poliklinische proces maakte menig persoon jaloers op het CWZ. Sommige deelnemers vroegen zich af hoe zij hun RvB kunnen overtuigen van extra inzet door apothekersassistenten.

Als laatste nam Karin Zwager, Kinderarts en CMIO van de Saxenburgh groep, het woord. Zij sprak uit eigen ervaring over het meekrijgen van artsen in de medicatieverificatie en deelde ons haar ‘trucjes’. Een heel mooie is het icoontje van een pil in het spreekuuroverzicht van de zorgverlener. Dat geeft aan of LSP-gegevens klaar staan en werkt als een snelkoppeling naar het EVS. Karins opmerking over de ‘vendor lock’ waar ziekenhuizen in kunnen zitten, kon rekenen op bijval van veel aanwezigen.

Al met al was het zinnige bijeenkomst, waar in open sfeer over de invulling en uitvoering van de VIPP B1 regeling is gesproken. We horen terug dat de deelnemers met de besproken tips kansen zien om de medicatieveiligheid te verbeteren.