U bent hier

Goed bezochte Rondetafel bijeenkomst over de Wegiz

Donderdag 28 april organiseerde D&A samen met Furore en Conclusion een mooie en zinvolle Rondetafel bijeenkomst over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) waar zowel bestuurders als CMIO's, CNIO's en CIO's van zorginstellingen aanwezig waren.

In het Oude Magazijn in Amersfoort namen Hans Schoo (Bestuurder Rijnstate), Iris verberk (CMIO Maasstad, FMS), Florian van Hunni (CNIO OLVG)k, Mark van der Velden (CIO Rijnstate), Tjeerd van Rees Vellinga (CMIO GGZ Noord-Holland-Noord), Claudia Brandenburg (Bestuurder ADRZ), Leonique Niessen Directeur Nictiz), Arthur Notermans (Bestuurder Espria), Jan Christiaan Huijsman (Strategisch adviseur digitale zorg Zilveren Kruis), Lex Pater (Programmamanager Digitale Zorg NVZ), Marc Hendriks (Bestuurder Ziekenhuis Rivierenland) en Simon Vermeer (CIO Erasmus MC) plaats aan de vergadertafel.

Na een korte introductie van de Wegiz door Ruud Lucas gingen de tafelgasten onder leiding van tafelhosts Bruno Bruins, (Raad van State, voormalig minister van volksgezondheid) en Ann Ouvry, (Directeur D&A medical group) met elkaar in 2 rondes in gesprek over de Wegiz in relatie tot kwaliteit van zorg en innovatie.

Het feit dat regie wordt genomen door de overheid werd alom gewaardeerd. De Wegiz is een goede aanzet, maar er moet nog veel gebeuren om het goed te laten landen in de spreekkamer en zowel de patiënt als de zorgverlener te laten profiteren. Zorgverleners dienen bereid te zijn een stukje van hun autonomie op te geven t.b.v. standaardisatie en om zinvolle digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Gezien de ervaren urgentie, werden zorgen geuit of het allemaal niet te langzaam gaat. Ook klonk een duidelijke roep om centrale infrastructuur en voorzieningen. De Wegiz is veel meer dan een technische exercitie. Het is uiteindelijk een veranderkundig vraagstuk, als het gaat om implementatie. Hoewel de patiënt in de Wegiz geen actor is, is de Wegiz wel relevant voor patiënten. Het gaat immers om betere zorg en minder dubbelingen voor patiënten.

Tot zover een eerste indruk van deze inspirerende en gewaardeerde bijeenkomst.

We danken al onze tafelgasten voor hun inspirerende bijdrage.