U bent hier

HiX livegang Basalt Revalidatie

De revalidatie instelling Basalt heeft, in samenwerking met collega instelling Rijndam, vandaag een belangrijke stap gezet met het in gebruik nemen van HiX Standaard Content. Door met D&A medical group de implementatie op te pakken, zijn beide organisaties voorbereid op het efficiënt inrichten van zorgprocessen en een betere afstemming met patiënten door inzet van het patiëntenportaal en de samenwerking met andere zorgverleners in de regio. 

Basalt Revalidatie is in 2019 ontstaan uit een fusie tussen het Rijnlands Revalidatiecentrum en Sophia Revalidatie. Het implementeren van een nieuw EPD biedt volop mogelijkheden om werkprocessen te harmoniseren en de integratie van de beide fusieorganisaties verder te realiseren. “Hierdoor werken zorgverleners  binnen Basalt op een eenduidige manier en zijn ze ook flexibeler inzetbaar tussen de verschillende locaties.” vertelt Marjolijn van Werkhoven, zorgmanager bij Basalt.

Het implementatietraject kreeg met corona een extra uitdaging. Marjolijn zegt hierover: “Corona heeft veel van de organisatie en het EPD-programma gevraagd. Evengoed zijn we er in geslaagd een EPD in te richten waarmee we veiliger met patiënten kunnen communiceren en efficiënter digitaal kunnen werken. ”

Twee weten meer dan één

Samen sterk! Dat is het mantra voor de samenwerking met Rijndam. Door samen te werken kunnen beide zorgorganisaties elkaar ondersteunen, elkaars expertise gebruiken en kennis delen. Gezamenlijk kijken we naar de toekomst, waarin toegewerkt wordt naar een gezamenlijke beheerorganisatie om zo ook verdere ontwikkelingen in het EPD te realiseren. Marjolijn zegt: “Het is altijd spannend om met een andere partij samen te werken. Met elkaar zijn we groter en weten we meer. Door gezamenlijk de implementatie te doorlopen hebben we de last kunnen delen en enorm veel van elkaar kunnen leren. Wij hebben het als enorm positief ervaren hoe de twee instellingen samen voor zoveel mogelijk harmonisatie kiezen en de kwaliteit van beide organisaties in de inrichting van de EPD’s hebben weten te realiseren.”

Samenwerking D&A

“Voor D&A is gekozen vanwege de kennis van HiX en de ervaring van D&A met grote implementatietrajecten.” zegt Marjolijn. Desondanks is het een nieuwe ervaring om Basalt tijdens het implementatietraject grotendeels te ondersteunen middels beeldbellen. Vanuit D&A werkt het projectteam corona proof vanuit het kantoor, om vandaag gezamenlijk de finishlijn te halen. “Het was erg prettig dat de D&A’ers gepast ook regelmatig binnen Basalt aanwezig waren. Deze commitment en verbinding heeft echt bijgedragen aan het positieve resultaat.”

Vooruitkijkend naar de toekomst

De volgende stap is vooral het verder optimaliseren van onze werkprocessen, de harmonisatie verder vorm te geven en te streven naar steeds betere samenwerking, zowel met Rijndam als in de regio.