U bent hier

Naslagwerk PGO & Portalen

Op dinsdagmiddag 27 januari organiseerde D&A een middag met als onderwerp PGO vs Portaal. Het onderwerp leeft, want het animo is zo groot vanuit ggz, ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, maar ook van VZVZ, de NVZ en een zorgverzekeraar, dat we uitweken naar de La Place aan de A2.

Samenvatting

Wat kunnen we concluderen na deze inspirerende middag? Is het portaal de opstap naar het PGO? Zijn het elkaars concurrenten of vullen ze elkaar juist aan? De patiëntenportalen hebben in ieder geval wel aangewakkerd dat de patiënt een grotere rol krijgt in zijn gezondheid. Met een PGO kan de patiënt de regie nog meer naar zich toetrekken. Want met een portaal van Karify wordt in de ggz een deel van de zorgverlening gedigitaliseerd. En het portaal van Funatic helpt de patiënt met de visualisatie van zijn eigen zorgpad. Het PGO van Ivido stelt de patiënt in staat om informatie van meerdere zorginstellingen gemakkelijk te benaderen en voor zichzelf en zijn naasten overzicht te krijgen. En Quli ondersteunt daarnaast ook specifieke patiëntengroepen met diverse functionaliteiten vanuit hun PGO. Al deze verschillende voorbeelden maken dat bezoekers van mening zijn dat de portalen en PGO’s elkaar momenteel nog heel mooi aanvullen.

Wel wordt duidelijk dat de huidige PGO’s nog lang niet aan het ideaal beeld van VWS voldoen, alleen al omdat er nog geen sprake is van volledige keuzevrijheid van de patiënt. De functionaliteiten van PGO’s verschillen enorm en dus is er nu sprake van specifieke PGO’s voor specifieke doelgroepen. Wellicht blijven portalen en PGO’s wel altijd naast elkaar bestaan. Het is in ieder geval wel duidelijk dat het PGO geen concurrent van het portaal is! Het is afwachten wat de toekomst brengt, maar dat de burger steeds meer zijn eigen gezondheidsdata wil inzien en beheren lijkt een zekerheid waar je als zorginstelling iets mee moet doen. 

Opening

De middag begint met een introductie door Margon Tuinstra, Principal consultant bij D&A. Margon heeft ervaring met de introductie van het patiëntenportaal bij UMC Utrecht en de laatste jaren is zij als programmamanager betrokken bij het het VIPP GGZ programma. Zij opent met de vraag of het portaal en het PGO elkaar nu aanvullen of elkaars concurrent zijn? En wat komt er bij de aanwezigen op als ze aan een portaal en PGO denken? De Mentimeter laat mooi het verschil zien; volgens de zaal geeft een portaal inzage in het dossier en een PGO eigen regie.

MedMij

Daarna is het woord aan Sven Cramer. Hij is senior consultant bij D&A en momenteel werkzaam voor stichting MedMij. Hij vertelt wat de verschillen zijn tussen portaal en PGO en ook maakt hij een doorkijkje naar de toekomst. Vanuit de VIPP subsidieprogramma’s wordt de MedMij standaard in ieder geval steeds dwingender opgelegd bij uitwisseling, al is het (nog) geen wettelijke verplichting. En hoewel MedMij zelf geen PGO levert, heeft zij wel een Mock-up gelanceerd waarmee je een beeld krijgt van wat ’hoe een PGO eruit kan zien.

Een van de gasten zet zijn vraagtekens bij de keuzevrijheid van de patiënt. We zien nu al dat partijen hun patiënten ‘dwingen’ een bepaald PGO te kiezen waarbij ze ook eigen commerciële belangen hebben. In hoeverre gaat VWS of MedMij handhaven op dit soort praktijken? Sven geeft aan dat het verbod op doorverkopen van de data een onderdeel van het MedMij label is. Maar extra service leveren en daarvoor een vergoeding vragen mag wel. VWS zal dit wel in de gaten houden, maar wil niet alles direct dichtspijkeren met wetgeving.

Quli en Ivido

Die keuzevrijheid zal nog vaker ter sprake komen, zeker na de presentaties van Hans ter Brake van Quli en Tristan Garssen van Ivido. Om tot interessante content te komen (en een mogelijkheid die ontwikkeling te financieren) zijn beide PGO-leveranciers contracten aangegaan met diverse zorgpartijen. Zo heeft Quli een omgeving gecreëerd voor nazorg bij brandwonden in samenwerking met de Brandwondenstichting en de drie brandwondencentra en een omgeving voor veteranen in samenwerking met Defensie. Ivido is in regionale zorgnetwerken bezig met het ontsluiten van data van ziekenhuizen, thuiszorgcentra, huisartsen en apothekers voor kwetsbare ouderen in Rotterdam en voor patiënten met COPD in Zoetermeer.  

Een deelnemer merkt dan ook op dat de PGO’s op dit moment portalen zijn voor specifieke doelgroepen. Er zijn wel initiatieven tussen PGO-leveranciers om content met elkaar te delen. Daarom is een wens van Hans dat in het MedMij afsprakenstelsel ook afspraken over interactie en de bijbehorende standaarden worden vastgelegd. Als dat zou kunnen, wordt de burger toch de opdrachtgever. Een initiatief als KoppelMij is natuurlijk heel mooi, merkt iemand anders op, maar wie gaat dat betalen? zal de rekening via de zorgverzekeraar toch bij de burger komen te liggen?

Karify en Funatic

Dan is het de beurt aan twee portalenbouwers. Eerst is het woord aan Inkie Theus van Karify. Karify werkt samen met drie EPD- leveranciers en is voornamelijk werkzaam in de ggz-branche. In dit speelveld is het portaal vaak een verlengde van de zorgverlening, waarbij via een portaal onlinebehandelingen worden aangeboden, zowel blended als 100% digitaal. Heel veel instellingen hebben al een digitale polikliniek en de verwachting is dat dit aanbod alleen maar groter zal worden. Voor Karify is de data in het portaal eigendom van de patiënt en draagt het portaal bij aan gedragsverandering van de patiënt. Daarmee hadden zij dus ook een MedMij certificering aan kunnen vragen, maar er is bewust gekozen die weg niet te bewandelen. Voornamelijk vanwege commerciële redenen. Het verdienmodel van een PGO is namelijk nog erg lastig. De visie van Karify maakt iets los bij de aanwezigen, want als het portaal bij moet dragen aan gedragsverandering en zelf soms 100% zorg verleent, is het dan niet een groot risico dat in een crisis de patiënt via het portaal hulp zoekt? Dit is inderdaad een erkend risico. In een echte crisissituatie weten mensen echter dat een portaal niet de juiste route is.

Funatic verschilt heel erg in zijn visie en aanpak van Karify. Bert Mooij wil vooral een IT- product bieden dat instellingen helpt om hun zorgprocessen te ondersteunen en digitaliseren. De data wordt niet opgeslagen; het portaal is een ‘kijkdoos’ voor de patiënt waar het persoonlijke zorgpad wordt gevisualiseerd. Deze informatie is ook benaderbaar via een mobiele app. Funatic is momenteel bezig met bewegwijzeringnaar je afspraak; met de app vind je je weg in het ziekenhuis. Daarnaast wil Funatic de patiënt faciliteren door de content downloadbaar en deelbaar te maken.

Vitaal Vechtdal

Als laatste komen CMIO Karin Zwager en Dieger ten Berge, Programmamanager Vitaal Vechtdal aan het woord over hun zoektocht naar een PGO. Dit PGO moet de gezondheid ondersteunen van bewoners van het Vechtdal. Het is nog wel zoeken welk PGO daarbij kan ondersteunen en de keuze is nog niet gemaakt. Wel zijn de eerste contouren helder en het is duidelijk dat vanuit de inwoners de nadruk moet liggen op gezondheid blijven, communicatie en relaties. Karin geeft aan dat de dokter ontzorgt wil worden, bij hen staat uitwisseling en beschikbaarheid van informatie op nummer één. Hoe deze wensen elkaar zullen vinden en hoe dit vorm moet krijgen in een PGO is ‘work in progress’.

 

Wij kijken terug op een geslaagde dag!