U bent hier

SET COVID-19 2.0 - Extra subsidiemogelijkheden voor zorg op afstand

De effecten van de COVID crisis zijn nog steeds merkbaar. De zorg voor thuiswonende cliënten en hun mantelzorgers kan nog steeds niet optimaal op locatie worden aangeboden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt het mogelijk voor 1500 extra zorgorganisaties om gesubsidieerd te investeren in zorg op afstand. Door het grote aantal aanvragen van de eerdere tijdelijke noodregeling SET COVID-19, onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), is er nu de SET COVID-19 2.0. 

Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Het gaat om een aanvullend bedrag bedoeld voor zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.  De nieuwe regeling is specifiek gericht op aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ en aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo die nu extra willen investeren om structureel met digitale zorg op afstand aan de slag te gaan. 

De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die digitale zorg structureel willen gaan inzetten als onderdeel van de zorg die zij verlenen. Per aanvraag is een maximumbedrag van € 50.000 beschikbaar. De subsidie kan gebruikt worden voor onder meer de aanschaf van technologie, het inhuren van hulp bij de implementatie en scholingskosten voor personeel. Hierbij is een eigen bijdrage geen vereiste. Een substantieel gedeelte van het subsidieplafond is gereserveerd voor de wijkverpleging.

Inschrijven
U kunt inschrijven vanaf 27 juli 2020 en de inschrijving loopt tot 30 november of totdat het subsidieplafond is bereikt. Belangrijk hierbij is dat uw organisatie beschikt over het Eherkenningsmiddel niveau EH1. Deze vraagt u hier aan. 

De inzet van digitale middelen helpt u de zorg op afstand deels te continueren. Concreet betekent dit bijvoorbeeld:

  • Het op afstand instrueren en begeleiden van medicatietoediening.
  • Het uitvoeren van zelfmetingen door cliënten.
  • Het digitaal ‘vinger aan de pols houden’ bij cliënten.
  • Het digitaal vormgeven van contact met mantelzorgers en/of andere zorgprofessionals.

D&A helpt met een praktische aanpak

Wij helpen u graag door de selectie, de implementatie en/of training van uw zorgprofessionals te verzorgen. D&A heeft diepgaande kennis van digitale toepassingen en kent de zorgprocessen goed. Hierdoor kunnen wij u ontzorgen en een brug slaan tussen de leverancier, uw huidige ICT omgeving, uw zorgprofessionals en uw cliënten. Door deze partijen op een passende wijze te verbinden, komen we snel tot praktische, werkende oplossingen.

Onze hulptroepen

Wilt u meer weten of een (online) afspraak met ons maken?

Voor de eerste lijn of VVT en gehandicaptenzorg kunt u contact opnemen met Monique Weise. Monique is bereikbaar op 06 – 28 14 28 48 of via monique.weise@dnagroup.nl.

Voor de GGZ kunt u contact opnemen met Yoe Kwa. Yoe is bereikbaar op 06 - 53 90 62 30 of via yoe.kwa@dnagroup.nl.

Vakantieperiode
Mochten Yoe of Monique even niet in staat zijn op te nemen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze Backoffice via: 0418 - 57 58 60.

Download hieronder de leaflets met alle informatie

Voor de eerste lijnGGZ en WMO en VVT en Gehandicaptenzorg.