U bent hier

VIPP 5 – inschrijven is mogelijk!

Vanaf deze week kunnen zorginstellingen zich inschrijven voor de VIPP 5-regeling. De aanvraagperiode loopt tot 30 april, dus instellingen zullen snel moeten afwegen of ze meedoen aan VIPP 5 en voor welke modules ze zich inschrijven.
Voorafgaand aan de inschrijving is een startmeting verplicht, vergeet niet om deze in te vullen.

Waarom deelnemen aan VIPP 5?

De doelstellingen van VIPP 5 richten zich op het uitwisselen van patiëntgegevens met de patiënt (via een PGO) en tussen zorginstellingen onderling. Ook aanstaande wetgeving, die in de loop van 2020 verschijnt, stelt eisen aan digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Deelname aan VIPP 5 zorgt ervoor dat zorginstellingen op tijd, en met extra financiële middelen aan deze wetgeving kan voldoen.

De VIPP 5 regeling is opgebouwd uit drie modules.
Module 1: Digitale informatie-uitwisseling met PGO (verplicht).
Module 2: Informatie-uitwisseling met PGO en patiënt kan informatie terugzenden richting instelling vanuit PGO (tweerichtingsverkeer).
Module 3: Digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen (verplicht).

Voordat een instelling zich inschrijft, moet helder zijn of de instelling op tijd kan voldoen aan de subsidievoorwaarden van module 1 en 3, waarvoor iedere deelnemer zich moet inschrijven. Daarnaast is een overweging of de instelling de gevraagde inspanningen voor module 2 op tijd kan leveren. Het komt dus neer op twee beslissingen:

1. Schrijf ik me in voor VIPP 5, en kan ik op tijd voldoen aan module 1 en 3?
Kies ik bij module 1 voor de reguliere of de versnelde optie? Met de versnelde optie ontvangt u 70% van de berekende kosten aan subsidie, maar moeten de doelstellingen op 31-5-2021 behaald zijn (zeven maanden eerder dan de reguliere optie).

2. Schrijf ik me ook in voor module 2?

Wij gaan graag met u om tafel om u te helpen met het maken van deze beslissingen. Als D&A zijn we betrokken geweest bij de totstandkoming van deze regeling en kennen alle ins en outs. Dus wilt u wat extra advies inwinnen, neem dan contact op met Margon Tuinstra via 06 -10939033.