U bent hier

VIPP 5 is live!

Op dinsdag 11 februari is VIPP 5 gepubliceerd. VIPP 5 is een subsidieregeling voor zorgaanbieders van medisch specialistische en audiologische zorg. Het is de vijfde regeling waarmee het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) digitale gegevensuitwisseling stimuleert. VIPP 5 richt zich op twee zaken: gegevensuitwisseling met de patiënt via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen.

Het ministerie van VWS heeft €75 miljoen beschikbaar gesteld om de doelstellingen van VIPP 5 te realiseren. De subsidiebedragen per instelling zijn vastgesteld op basis van een kostenonderzoek, uitgevoerd door D&A. Ook voor de VIPP 5-regeling geldt een resultaatsverplichting, die middels een audit wordt getoetst. De VIPP 5-regeling loopt van 11 februari 2020 tot 31 december 2022.

VIPP 5 bestaat uit drie modules

De doelstellingen van VIPP 5 zijn ondergebracht in drie modules, waarbij het uitvoeren van module 1 en 3 voor iedere deelnemer verplicht is. De inhoud van de modules is als volgt:

Module 1
De digitale informatie (BgZ en correspondentie) wordt conform het MedMij Afsprakenstelsel beschikbaar gesteld aan het PGO van de patiënt. 
Deadline reguliere optie 31-12-2021, versnelde optie 31-5-2021

Module 2
De patiënt kan informatie terugzenden vanuit het PGO richting de zorginstelling conform MedMij afsprakenstelsel.
Deadline 31-12-2022

Module 3
De uitwisseling van digitale informatie tussen zorginstellingen, met name gericht op de uitwisseling van BgZ en correspondentie. 
Deadline 31-12-2022

De uitwisseling van medicatiegegevens valt buiten de scope van deze regeling.

 

Voor wie is VIPP 5 bedoeld?

In tegenstelling tot eerdere VIPP-regelingen richt VIPP 5 zich op een bredere doelgroep, bestaande uit:

 1. UMC’s
 2. Ziekenhuizen
 3. Klinische revalidatiecentra
 4. Dialyse-, epilepsie- en radiotherapeutische centra
 5. Audiologische centra
 6. Restcategorie (zelfstandige behandelcentra, categorale ziekenhuizen en centra voor niet-klinische revalidatie)

 

Subsidiebedragen

Hieronder vindt u de subsidiebedragen per module voor elke doelgroep.  

 

Module 1

Regulier

Module 1 Versneld

Module 2

Module 3

UMC’s

€ 225.000

€ 320.000

€ 205.000

€ 205.000

Ziekenhuizen

€ 190.000

€ 265.000

€ 170.000

€ 170.000

Klinische Revalidatiecentra

€ 130.000

€ 185.000

€ 120.000

€ 120.000

Dialysecentra

€ 75.000

€ 105.000

€ 65.000

€ 65.000

Radiotherapeutische centra

€ 75.000

€ 105.000

€ 65.000

€ 65.000

Epilepsie centra

€ 110.000

€ 155.000

€ 100.000

€ 100.000

Audiologische centra

€ 57.000

€ 80.000

€ 52.000

€ 52.000

Restcategorie 1*

€ 150.000

€ 210.000

€ 140.000

€ 140.000

Restcategorie 2*

€ 57.000

€ 80.000

€ 52.000

€ 52.000

* Onder de restcategorie vallen zelfstandige behandelcentra, centra voor niet klinische revalidatie en categoriale ziekenhuizen.

Restcategorie 1: DBC-omzet >€20 miljoen per jaar.

Restcategorie 2: DBC-omzet €500.000 - €20 miljoen per jaar.

VIPP 5 loopt vooruit op wetgeving

Minister Bruins (Medische Zorg & Sport) komt eind 2020 met een wetsvoorstel om elektronische gegevensuitwisseling op bepaalde onderdelen in de zorg te verplichten. Door deel te nemen aan VIPP 5 kunnen zorginstellingen de beschikbaar gestelde subsidie gebruiken om te kunnen voldoen aan deze toekomstige verplichtingen.

Hoe kunt u starten met VIPP 5?

Voordat u als zorginstelling aan de slag gaat met de doelstellingen van VIPP 5, moet uiterlijk 30 april 2020 de startmonitor worden ingevuld. Deze meting bepaalt uw startpositie ten opzichte van de doelstellingen. Met de resultaten van deze startmeting kunt u de subsidieaanvraag van 1 maart tot en met 30 april 2020 indienen bij DUS-i.

De aanvraagperiode voor VIPP 5-subsidie is kort en dient zich al snel aan. VIPP 5 lijkt op het eerste gezicht voornamelijk aanpassingen op IT-gebied te vragen. Uit ervaring weten wij dat er naast technische aanpassingen, ook veranderingen gemaakt moeten worden in de zorgprocessen en de organisatie. Deze zijn bij VIPP-projecten minstens net zo belangrijk. Houd hier in de projectorganisatie rekening mee. Een cruciaal onderdeel hiervan is het betrekken van zowel de behandelaren als de patiënten bij dit traject.

Wat kan D&A voor u betekenen?

Omdat D&A het kostenonderzoek voor VIPP 5 heeft uitgevoerd, zijn wij goed op de hoogte van de regeling en de benodigde aanpassingen in de software en het zorgproces. Bij VIPP 1 hebben we diverse ziekenhuizen succesvol begeleid in het behalen van de doelstellingen. Daarnaast is D&A vertegenwoordigd in het programmateam van VIPP GGZ en Stichting MedMij. Hierdoor hebben we veel kennis van de gevraagde inspanningen voor deelname aan het MedMij Afsprakenstelsel en de technische specificaties voor gegevensuitwisseling met een PGO. Ook begeleiden wij de proeftuin voor het uitwisselen van gegevens tussen instellingen in de regio Zuid-Hollandse eilanden.

Door onze brede ervaring kan D&A uw zorginstelling op verschillende gebieden ondersteunen bij het realiseren van de VIPP 5-doelstellingen:

 • Invullen van de startmonitor
 • Uitvoeren van een impactanalyse
 • Adviseren over haalbaarheid van de doelstellingen
 • Opstellen van een plan van aanpak
 • Projectleiding

Wilt u weten hoe D&A uw zorginstelling bij VIPP 5 kan ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact op met Margon Tuinstra via 06 – 10 93 90 33 of via margon.tuinstra@dnagroup.nl

De volledige regeling kunt u lezen in de Staatscourant.