U bent hier

VIPP en Medicatieveiligheid

Eind vorig jaar heeft minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens wettelijk verplicht gaat stellen. Een van de processen waar dit voor gaat gelden, is het medicatieproces. Dit moet leiden tot meer medicatieveiligheid. ​​​​​​​​​​​​​​​​Wekelijks worden nu in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar.

Zorgverleners zijn dan verplicht medicatiegegevens digitaal uit te wisselen met andere zorgverleners en met de patiënt. Zoals beschreven in de (herziene) beroepsrichtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. En gebruikmakend van de informatiestandaarden voor medicatieoverdracht, namelijk ‘medicatieproces (MP9)’, ‘laboratorium (lab2zorg)’ en ‘intoleranties, contra-indicatie en allergieën (ICA)’. De richtlijn en de bijbehorende standaarden zijn beiden goedgekeurd en worden opgenomen in het Kwaliteitsregister. Zij vormen het normenkader voor toetsing en handhaving rond medicatieveiligheid. De minister zal in juli 2019 de Tweede Kamer informeren over roadmap om digitale gegevensuitwisseling in zorgprocessen, waaronder het medicatieproces, wettelijk verplicht te stellen.

Het is van belang dat ziekenhuizen en andere instellingen zich tijdig voorbereiden op de komende veranderingen. Voor ggz-instellingen is via de VIPP GGZ regeling subsidie beschikbaar om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rond medicatieveiligheid. Aanpassing aan de ICT-systemen om de informatiestandaard MP9 te implementeren valt ook onder de regeling. Vanuit de VIPP-1 en-2 regelingen krijgen ziekenhuizen, revalidatiecentra en zbc’s al subsidie om de digitale overdracht van medicatiegegevens tot stand te brengen. Gebruik van de nieuwe informatiestandaard MP9 is echter nog niet vereist in deze regeling. In het Hoofdlijnen akkoord ‘medische specialistische zorg 2019-2022’ is een vervolg op de VIPP regeling aangekondigd waarmee ziekenhuizen naar alle waarschijnlijkheid hun ICT-systemen geschikt kunnen (laten) maken o.a. om gegevens conform de MP9 standaard uit te wisselen.

D&A is nauw betrokken bij de landelijke programma’s als VIPP, VIPP GGZ, Medicatieproces en MedMij. Met onze kennis, ervaring en contacten bij de landelijke programma’s zijn wij uitstekend in staat om samen met u een plan te maken hoe uw organisatie kan bijdragen de medicatieveiligheid te verbeteren. En om samen met u de verandering tot stand te brengen. Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met Yoe Kwa via yoe.kwa@dnagroup.nl .