U bent hier

Onze visie

De zorg is volop in ontwikkeling – en dat moet vooral zo blijven. Want zorg kan, en moet, altijd beter. Zodat  zoveel mogelijk mensen, zo lang en gezond mogelijk leven. Dat betekent dat de zorg ook toegankelijk moet blijven. En toegankelijke zorg, is betaalbare zorg.

De uitdaging

Oplopende kosten, een groeiend tekort aan personeel …

Nederland vergrijst. Eén op de vier Nederlanders zal in 2050 ouder zijn dan 65 jaar en een flink deel zelfs ouder dan  85 jaar. Een grotere zorgvraag en oplopende kosten zijn het  logische gevolg. Extra lastig is het dat we tegelijkertijd te  maken hebben met een groeiend personeelstekort. Als er  niets verandert, is er in 2022 een tekort van 100.000 tot  125.000 zorgprofessionals. 

… en technologie die steeds hogere eisen stelt

Technologie speelt een steeds grotere rol in de zorg. En die  technologie wordt steeds complexer. Dat betekent dat ook  de eisen aan implementatie, beheer en beveiliging steeds hoger worden. Voor een individuele zorginstelling is dat bijna niet meer te doen. En daarmee ligt er ook een  technologische uitdaging, want ICT-professionals zijn net zo  schaars als zorgprofessionals.    

Digitalisering helpt

Technologie maakt steeds meer mogelijk.

Technologische ontwikkelingen zullen nooit de complete  oplossing vormen – maar ze bieden wel kansen om de zorg  niet alleen kwalitatief beter te maken, maar ook betaalbaar  en toegankelijk te houden. Verdere digitalisering van de zorg  biedt kansen voor werklastvermindering van zorg- professionals. Dit is onder andere mogelijk door optimale ondersteuning van mobiel werken van verpleegkundigen, door reductie van het aantal fysieke contacten en door  patiënten intensiever te betrekken bij hun zorgproces. Digitalisering biedt ook kansen voor kwaliteitsverbetering,  bijvoorbeeld door het faciliteren van netwerkzorg,  gegevensdeling tussen zorgverleners, zorg op afstand en  beslisondersteuning. Meer dan ooit tevoren biedt  digitalisering in de zorg nieuwe mogelijkheden voor  verbeteren van de doelmatigheid, een gelijkwaardiger  relatie tussen arts en patiënt en e ectieve behandel- methoden.

 Vraag hier ons visiedocument aan.