U bent hier

Care

VG
Binnen VG-instellingen is het ECD een cruciaal hulpmiddel. Voor het verlenen van zorg toegesneden op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt, voor de ondersteuning van zelforganiserende teams en voor het  onderhouden van contact met de verwanten van de cliënt. De nieuwe generatie ECD’s is steeds beter in staat om deze wensen van gebruikers, cliënten en verwanten te ondersteunen.

De ECD-aanbiedersmarkt is groot. Dit maakt kiezen voor de juiste passende oplossing erg lastig. Om dit soort trajecten succesvol te kunnen doorlopen is systeem- en marktkennis van belang. D&A kan u ondersteunen in zowel de selectie van een ECD als in de uitbouw van uw bestaande ECD. Ook de harmonisatie van de ICT tussen meerdere zorginstellingen in een regio of in een keten, behoort tot onze expertisegebieden.

"D&A medical group levert ons kennis en biedt ons structuur op de weg naar een gedigitaliseerd zorgplan" (Geraline Leusink, Raad van Bestuur Severinus).

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
De VVT is volop in beweging. Zelfredzaamheid, al dan niet met behulp van mantelzorgers en thuiszorg,  staat centraal. Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is het speelveld en de behoefte aan adequate informatievoorziening fundamenteel gewijzigd. Een aanzienlijk deel van de zorg wordt niet meer uitsluitend intramuraal geleverd en er komen nieuwe samenwerkingsverbanden die om een andere inrichting van de informatisering vragen. Samenwerking in de keten vraagt veelal om het overdragen of delen van informatie. D&A voorziet de komende jaren dan ook een nauwere ICT-samenwerking tussen Cure en Care (VVT) instellingen waarbij een aantal zorginstellingen nu reeds werkt aan de inrichting van een gezamenlijk patiënten/cliëntendossier, waarin alle aanverwante processen (het zorgecosysteem rondom de patiënt) worden ondergebracht in één zorgsysteem.

Veel VVT-organisaties hebben een specifieke ontstaansgeschiedenis en kerncompetentie. Vanuit deze historie is er soms nog geen ECD of zijn er ten gevolge van fusies juist meerdere ECD’s.

De ECD-aanbiedersmarkt is groot. Dit maakt kiezen voor de juiste passende oplossing erg lastig. Om dit soort trajecten succesvol te kunnen doorlopen is systeem- en marktkennis van belang. D&A kan u ondersteunen in zowel de selectie van een ECD als in de uitbouw van uw bestaande ECD. Ook de harmonisatie van de ICT tussen meerdere zorginstellingen in een regio of in een keten, behoort tot onze expertisegebieden.