U bent hier

Care

Care of langdurige zorg is een brede sector waaronder verpleeghuiszorg en thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg, beschermd wonen en begeleiding vallen.

Elk segment kent eigen ontwikkelingen en uitdagingen. Op het gebied van informatievoorziening en digitalisering  zien we een aantal algemene uitdagingen en trends:

  • Een toenemende behoefte aan een gebruiksvriendelijke, mobiele digitale werkomgeving;
  • Behoefte aan integratie van applicaties (ECD, roosterplanning, financiën, HRM, domotica) zodat zorgverlening, inzet van personeel en administratieve verwerking naadloos op elkaar aansluiten;
  • Participatie van cliënten en mantelzorgers;
  • Toenemend gebruik van technologie om cliënten te begeleiden en de zorg te ontlasten, denk hierbij aan toezichthoudende domotica, medicijndispensers, beeldbellen, sociale robots, etc
  • Digitale gegevensoverdracht tussen ziekenhuizen en VVT, GGZ en gehandicaptenzorg;
  • Het ontsluiten van data voor het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsvoering en de kwaliteit van zorg.

Deze veelheid aan digitale ontwikkelingen vraagt om een heldere digitale strategie en roadmap, professionalisering van IT en informatiemanagement en resultaatgerichte projectsturing.

Digitale strategie

D&A heeft meerdere care instellingen in VVT, gehandicaptenzorg en het sociale domein begeleid bij het formuleren van een digitale strategie en roadmap. We worden hierbij gewaardeerd om onze pragmatische werkwijze en heldere communicatie. Geen technisch jargon, maar duidelijke stappen passend bij de omvang en ambities van uw organisatie.

Professionalisering IT

Om de digitale ambities te kunnen verwezenlijken zien we regelmatig dat verdere professionalisering van de IT organisatie en informatiemanagement nodig is. Ook daarbij kunnen we uw organisatie verder brengen met deskundig advies, interim management en begeleiding on-the-job. We helpen met het implementeren van een informatiemanagement proces, het inrichten van een IT-regie organisatie en het professionaliseren van programma- en projectvoering.

Applicaties en Domotica

Ook voor concreet advies en projectmanagement op het gebied van ECD, verpleegoproepsystemen, toezichthoudende domotica en digitale zorg kunt u bij ons terecht. Veel instellingen worstelen met vragen rondom hun ECD: gaan we door met het huidige systeem,  kunnen we gezien de diversiteit van zorg toe met één ECD of hebben we meerdere specifieke applicaties nodig, hoe integreren we ons ECD met ons roosterplanningsysteem, hoe maken we data uit de zorgdomotica inzichtelijk in het ECD?

Onze adviseurs en projectleiders hebben diepgaande kennis van diverse applicaties en concrete implementatie ervaring. Ze zijn toegankelijk en gaan op een pragmatische manier samen met uw medewerkers aan de slag om een succesvol project te implementeren.

Gegevensuitwisseling

Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden is samenwerken in zorgnetwerken toenemend van belang. Digitale gegevensoverdracht tussen cure en care zodat informatie over cliënten tijdig beschikbaar is en zorgprofessionals samen met mantelzorgers de cliënt optimaal kunnen begeleiden is hierbij een noodzaak. D&A begeleidt een van de proeftuinen van het programma InZicht. Op basis van onze ervaring met een geslaagde proeftuin kunnen we u gericht begeleiden bij het maken van een plan van aanpak, aanvragen van de subsidie én bij de daadwerkelijke realisatie.

Data

Door de toenemende digitalisering komt er steeds meer data beschikbaar. Uit deze data kunnen waardevolle inzichten worden gegenereerd ten behoeve van de verbetering van de bedrijfsvoering, onderhandelingen met gemeentes en verzekeraars, capaciteitsplanning en kwaliteit van zorg. Onze data & analytics professionals kunnen u ondersteunen bij het articuleren van uw vraag, de vertaalslag naar de benodigde data, verbeteren van datakwaliteit, extractie van data uit de onderliggende systemen en het op een hoger plan brengen van uw data en analytics processen en organisatie.

Onze toegevoegde waarde voor u

Bent u op zoek naar een partij die u met kennis en ervaring begeleidt bij het ontwikkelen van een digitale roadmap of het professionaliseren van uw IT-organisatie? Of wilt u optimaal gebruik maken van de subsidieregeling InZicht om digitale gegevensuitwisseling in uw zorgnetwerk te realiseren? Of bent u op zoek naar een partij die u helpt de keuze voor een toekomstvaste ECD-oplossing te maken en deze oplossing ook met u implementeert? Hebt u behoefte aan een in de praktijk bewezen aanpak, waarmee u van te voren weet wat er gaat gebeuren en u niet zelf het wiel opnieuw moet uitvinden? Kortom, bent u op zoek naar een partij die u adviseert en praktisch begeleidt in uw digitale transitie?

Dan is D&A de partij voor u! D&A heeft brede ervaring met digitalisering van zorg, gegevensuitwisseling tussen care en cure en met cliënten, implementatie van systemen en slim gebruik van data. Onze ervaren adviseurs en projectmanagers kennen de zorg door en door, zijn pragmatisch en toegankelijk.