U bent hier

GGZ

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is grote behoefte om op innovatieve wijze digitale toepassingen in te zetten. Doel is om de patiënt (meer) regie te geven in de behandeling. Om de digitale ambities te kunnen verwezenlijken is verdere professionalisering van de IT-organisatie en informatiemanagement nodig is. De grootste uitdagingen liggen hierbij op het vlak van:

  • Afspraken maken over het gestructureerd en eenduidig vastleggen van gegevens, nu vaak nog geregistreerd in verschillende elektronische dossiers met veel tekst en weinig gestructureerde data;
  • Stroomlijnen en digitaliseren van werkprocessen;
  • Gegevens uitwisselen op landelijk niveau conform voorgeschreven standaarden;
  • Integratie tussen het EPD en eHealth toepassingen zodat zorgverleners en cliënten optimaal digitaal verbonden zijn;
  • Selecteren van IT-oplossingen die passen binnen het bestaande IT-landschap.

De ICT-infrastructuur is in het algemeen goed op orde en keuzemogelijkheden voor digitale toepassingen voor de GGZ zijn in ruime mate voorhanden.

Is de informatiehuishouding eenmaal op orde en zijn de genoemde uitdagingen overwonnen, dan komt een grote hoeveelheid aan zorggerelateerde gegevens beschikbaar die verdere innovaties in het zorgproces mogelijk maken.

Onze kennis en ervaring binnen de GGZ

D&A heeft vanuit haar centraal sturende rol in het programmamanagement van het VIPP GGZ programma veel kennis van het GGZ-speelveld, de processen, de IT-architectuur en de IT-oplossingen daarbinnen. Veel instellingen worstelen met vragen rondom hun EPD: doorgaan met het huidige systeem, kiezen uit één van de bestaande oplossingen als er meerdere systemen binnen de instelling in gebruik zijn, dan wel kiezen voor iets geheel nieuws.

Wij helpen instellingen door het uitvoeren van een scan om de toekomstbestendigheid van het EPD/ECD te beoordelen. Wij implementeren bij een grote geïntegreerde GGZ-instelling met meerdere locaties en diverse merken een best-of-breed ECD-oplossing.  Wij hebben aanbestedings- en implementatietrajecten uitgevoerd voor zowel apotheek als laboratorium in de GGZ. In het verlengde daarvan heeft D&A ook de implementatie van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) met toedieningsregistratie systeem en een systeem voor elektronisch uitwisseling van aanvragen en uitslagen met het laboratorium begeleid.

Voor organisaties die zich (willen) richten op data-gedreven zorg voeren wij een data & analytics maturity scan uit. Hierin bepalen wij de datavolwassenheid van een organisatie en maken met u de doorvertaling naar een concreet actieplan: de roadmap.

Onze toegevoegde waarde voor u

Bent u op zoek naar een partij die samen met u de schouders zet onder het behalen van uw VIPP doelen? Of bent u op zoek naar een partij die u helpt de keuze voor een toekomstvaste EPD-oplossing te maken en die oplossing ook met u implementeert? Hebt u behoefte aan een in de praktijk bewezen aanpak, waarmee u van te voren weet wat er gaat gebeuren en u niet zelf het wiel opnieuw moet uitvinden? Staat u aan de vooravond van een aanbestedingstraject voor laboratorium of apotheek en zoekt u iemand die u op de mogelijkheden wijst én de valkuilen weet te vermijden? Kortom, bent u op zoek naar een partij die u op soepele wijze naar een betere informatiehuishouding en digitale werkwijze kan loodsen?

Dan is D&A de partij voor u! Wij kennen de GGZ-sector en hebben brede ervaring met digitalisering van zorg, gegevensuitwisseling, implementatie van VIPP, EPD en eHealth en slim gebruik van data. Onze ervaren adviseurs en projectmanagers kennen de zorg door en door, zijn pragmatisch en toegankelijk.